I filmen forteller Inger om da hun ble sendt hjem fra skolen på grunn av angstanfall etter utallige overgrep. Hjemme får hun kinderegg og valium.

Filmen har et sterkt budskap og klar tale. Voksne må våge å se og handle. Barn utsatt for vold og overgrep må ikke bli overlatt til seg selv. Hvordan kan vi se, møte og hjelpe barn som bærer på vonde hemmeligheter?

I DVD-ens bonusmateriale får du gode innspill fra en lege, en politietterforsker, en samtaleforsker, en tannlege og en barnevernskonsulent. En tidligere overgriper forteller også sin historie.

Filmen er finansiert av Redd Barna, Holsts legat og NKVTS.