Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Luwam Habte Negasi fra UNge Utforskere har intervjuet kvinner og innhentet kunnskap om kjønnslemlestelse i Norge. Hun sier at omskjæring er tortur.

Kjønnslemlestelse av jenter er en dypt forankret kulturell tradisjon som mange steder er blitt praktisert i tusener av år, og som er knyttet til fundamentale kulturelle verdier. Praksisen påfører jenter store psykiske og fysiske plager.

Store konsekvenser

Muna Ahmed Mohamud og Luwam Habte Negasi kommer fra Barn og Unges Samfunnslaboratorium, Unge Utforskere i Drammen. De to unge jentene har intervjuet kvinner og innhentet kunnskap om kjønnslemlestelse i Norge.
- Omskjæring blir gjort på grunn av kultur, og religion eller overtro. I flere land i Afrika blir jenter fra Vest-Europa omskåret. Mange jenter får ikke bedøvelse, sier Muna.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Muna Ahmed Mohamud mener at det norske samfunnet må bli mye mer tydelig på at omskjæring er ulovlig. Hun tror mødre vil forandre sitt syn på omskjæring hvis de vet mer om konsekvensene.

- De som omskjærer, er ikke utdannet til det. Jenter som er omskåret, får store smerter, menstruasjonsplager, infeksjoner, problemer med å gå på do og mange andre plager. Omskjæring er tortur. Mange får store og kroniske problemer, sier Luwam.

Jentene fant ut at det var mødrene som ønsket å omskjære døtrene.
- I noen samfunn vil ikke de andre snakke med deg hvis ikke døtrene dine er omskåret, sier Muna.
De unge utforskerne mener at det norske samfunnet må bli mye mer tydelig på at omskjæring er ulovlig.
- Vår oppgave er å informere. Vi må snakke med kvinner på asylmottak, sier Luwam
- Hvis mødrene vet mer om konsekvensene, vil de forandre sitt syn på omskjæring, sier Muna.

Foto: Redd Barna/Ina Bøe
Redd Barna har et sterkt samarbeid med religiøse ledere og religiøse samfunn. Her er en av de religiøse lederne i et lokalsamfunn i Etiopia. Han tar nå avstand fra kjønnslemlestelse av jenter.

Lokalt samarbeid

I Etiopia har Redd Barna samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om å bekjempe kjønnslemlestelse siden 2006. Ina Bøe jobber som grant manager i Redd Barna for landene Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Tanzania.

- Vi må jobbe for å endre samfunnets holdninger til kjønnslemlestelse. Vi jobber på mange plan parallelt. Vi har et sterkt samarbeid med religiøse ledere og religiøse samfunn. Du kan ikke komme utenfra og be folk om å slutte med en tradisjon. Du må samarbeide med lokale partnere og lokale myndigheter, sier Bøe.

Gjennom skoleklubber sprer Redd Barna kunnskap om hvor skadelig kjønnslemlestelse er blant barn og unge, som sprer informasjonen videre ved å lage kampanjer og gå på hjemmebesøk. Lokale grasrotarbeidere besøker landsbyer og snakker med foreldre og de tradisjonelle "doktorene" og kloke konene, som utfører inngrepene. I tillegg spres informasjonen via gateteater og radio. Kvinner får tildelt radioer mot å starte radiolyttegrupper, hvor de hører opplysningsprogrammer om temaer som kjønnslemlestelse, som de så diskuterer etterpå.

Foto: Redd Barna/Ina Bøe
- Jeg har både jobbet som jordmor og utført omskjæringer. Jeg har kuttet og sydd i barn uten smertestillende, og jeg har tjent penger på det. Da jeg lærte hvilken skade dette gjør, forlot jeg praksisen. I dag forteller jeg andre hva omskjæring faktisk kan gjøre med jentene, sier Safia i Erer, Etiopia.

Får til endringer

- Vi jobber over lang tid med et lokalsamfunn, til man har fått en kritisk masse som er imot kjønnslemlestelse. Så vil lokalsamfunnet ha en stor markering hvor de sier at de vil slutte med omskjæring, sier Bøe.
Hun sier at det også er viktig å få med mennene.
- Vi må få unge menn til å si at de vil gifte seg med kvinner som ikke er omskåret. Hvis vi skal få til en endring, må vi jobbe med lokalsamfunn og lokale strukturer, sier Bøe.

I de distriktene i Etiopia Redd Barna jobber med kjønnslemlestelse, har organisasjonen merket store endringer. Det er ikke lenger tabu å snakke åpent om problemet, religiøse og andre ledere sprer aktivt kunnskap om at kjønnslemlestelse ikke er et religiøst påbud og det er straffbart. Folk begynner å vite at kjønnslemlestelse er et klart brudd på barns rettigheter, at det er skadelig for jenters helse, og at det ikke gjør en jente mindre "giftbar" eller ærbar om hun ikke er omskåret.