Foto: Steve Matthews
Barna i Gaza lider fordi de ikke får den hjelpen de trenger.

Israels strenge restriksjon på varer og mennesker som slipper inn og ut av Gaza, som har vart siden 2007, betyr at hele 75 prosent av de 1,5 millioner palestinere som bor i Gaza er avhengig av nødsendinger for å overleve.

- Barn i Gaza er sultne på grunn av restriksjonene på å få inn mat i området. De dør fordi de ikke kan forlate Gaza og få den medisinske hjelpen de trenger. Barn vokser opp uten utdanning siden ødelagte skolebygninger ikke blir reparert fordi Gaza mangler byggemateriale. Det er barna som lider mest av denne blokaden, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Må oppheve blokaden

Frem til Israels stramme blokade av Gazas grenser blir opphevet, blir den fysiske og psykiske helsen til hundretusenvis av palestinske barn som bor i Gaza skadet. Dette kan gi ødeleggende konsekvenser for fremtiden til regionen.

- Israel må gi full tilgang inn og ut av Gaza på det regionen trenger, som medisiner, mat, vann, bygningsmateriale og andre hjelpesendinger. Det er det internasjonale samfunnets ansvar å sikre at blokaden stanses øyeblikkelig. Livene til hundretusenvis av barn er avhengige av det, sier Wang. 

Foto: AlertNet
En kvinne protesterer, svøpt i det palestinske flagget, på Israels angrep på hjelpeflåten.

Redd Barna har vært aktiv i støttearbeid på Gazastripen siden 1973, og hjulpet til med å skaffe vann, mat, medisinsk hjelp, utdanning, og psykologisk støtte til barn.