Hvorfor en håndbok?

Aktivitetshåndboka 2020 er en håndbok full at ideer, informasjon og tips til hvordan du kan sette barns rettigheter på dagsorden der du bor gjennom kampanjer og aktiviteter. I boka har vi samlet eksempler på hva Redd Barnas frivillige, medlemmer og andre har gjort tidligere, enten det er å arrangere temakveld, folkemøte, festival eller skrive innlegg i lokalavisa. Hva har du lyst til å gjøre? Liker du å lage arrangementer? Stå på stand? Har du lyst til å gjennomføre en aksjon? Drive med politisk påvirkning? Eller vil du ta bilder og lage en stafett i sosiale medier? Alt er mulig og aktivitetshåndboka er inspirasjon for å komme i gang.

Håndboka er et levende dokument der vi vil fylle på med flere eksempler, råd og tips fra alle dere som tar den i bruk. Vi håper derfor du vil dele dine tips, eksempler på hva du eller gruppa gjør, og forslag til forbedringer, slik at boka kan bli så bra og nyttig som mulig. 

Last ned aktivitetshåndboka 2020 her >

Aktivitetshåndboka er knyttet opp til Redd Barnas aktuelle kampanjer. Her er kampanjen for retten til lek og fritid.

Redd Barnas aktuelle kampanjer i 2020

Aktivitetshåndboka er knyttet opp til aktuelle kampanjer Redd Barna har, og alle eksemplene er aktiviteter i de ulike kampanjene. Her er det mye å engasjere seg i! Er du opptatt av internasjonale spørsmål? Redd Barna har en internasjonale kampanje Stopp krig mot barn der vi har krav opp mot myndigheter i mange land. Nasjonalt stiller Redd Barna krav til norske myndigheter om at barn som flykter alene til Norge skal få den omsorgen de har krav på. De siste årene har Redd Barna hatt mer fokus på barns levekår og å forhindre utenforskap, og kampanjen alle barn og unge har rett til lek og fritid løfter fram artikkel 31 om barn og unges rett til deltagelse i fritidsaktiviteter. Samtidig fortsetter Redd Barna med JegErHer kampanjen å kreve at barn beskyttes mot vold og overgrep. Uansett tema, så er målet det samme. Vi vil øke kunnskapen om at barns rettigheter brytes og skape endring til det bedre for barn, vi vil holde myndigheter og politikere ansvarlig, og vi vil mobilisere og få flere med på laget. Jo flere vi er, jo sterkere blir stemmen vår. Sammen skaper vi endring for barn!

Bli med i Facebook-gruppa for Redd Barnas medlemmer og frivillige som engasjerer seg i kampanjearbeid: Lenke til gruppa her > Her deler vi info om aktuelle kampanjer, aktiviteter og mer. 

Her er Redd Barna Blindern som har arrangert både temakveld og filmvisninger for studenter og andre.

Lyst til å bli frivillig i Redd Barna?

Vil du engasjere deg sammen med oss i Redd Barna? Vi har frivillige over hele landet som på ulike vis setter barns rettigheter på dagsorden der de bor og vi vil gjerne bli flere. 

Gå inn på reddbarna.no/frivillig og meld deg på. Så tar vi kontakt med mer info og inviterer deg det til informasjonsmøte. Vi gleder oss til å høre fra deg!