Foto: Redd Barna
Md. Khantthalansy (t.h.), Md. Senduange og John Reinstein (t.v.) på lanseringen av håndboken.

Laotiske myndigheter har sammen med Redd Barna utarbeidet en håndbok til foreldre med tittelen ”Positiv disiplin: hva er det og hvordan gjør man det?”. Håndboken er skrevet av Dr. Joan E. Durant, en barnepsykiater og professor ved Universitetet for familievitenskap i Manitoba, Canada.
 
Håndboken er publisert av Redd Barna, i samarbeid med flere lokale organisasjoner og utdanningsmyndighetene i Laos. Håndboken samler funn fra ulike studier og undersøkelser som viser hva som skal til for å være en god omsorgsperson. Boken gir også informasjon om barns utvikling, og utdrag fra FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonen ble ratifisert i Laos 7. juni 1991. Håndboken har alle kommende foreldre og mennesker som arbeider med barn som målgruppe.
 
– Lanseringen av håndboken er en milepæl for samarbeidet vi har med lokale organisasjoner og utdanningsmyndighetene i Laos. Håndboken skal hjelpe foreldre, lærere og lokalsamfunn med å forstå hvordan man kan oppdra barna på en positiv måte. Redd Barna vil bruke håndboken i sitt videre arbeid med lokale partnere, for å sikre at barn vokser opp i et trygt og beskyttet miljø, sa John Reinstein, som leder Redd Barnas arbeid i Laos.

Gi barnet positiv disiplin

Alle studier viser at all negativ oppdragelse, som klasking, slag, kritikk og skriking, ikke har god oppdragende effekt. Slik oppførsel fra voksenpersoner kan ødelegge forholdet mellom foreldre og barn, bygge opp sinne og aggresjon i barnet, gi barnet dårlig selvtillit, føre til at barn ikke stoler på voksne og gi dem vanskeligheter med å løse problemer og konflikter senere i livet.
 
– Forskning viser at positiv disiplin lærer barn det de faktisk skal lære – nemlig respekt, tro på seg selv, tillit, kommunikasjon og evnen til å løse problemer, sier Reinstein.
 
Positiv disiplin er basert på fire grunnleggende prinsipper: identifisere langsiktige mål, tilby omsorg og struktur, forstå hvordan barn tenker og føler og problemløsing.

Foto: Redd Barna
Håndboken skal lære foreldre og voksne som arbeider med barn at positiv disiplin lærer barn det de faktisk skal lære– respekt, tro på seg selv, tillitt, kommunikasjon og å løse problemer.

Universelle prinsipper

Redd Barnas håndbok for positiv disiplin har sin opprinnelse fra Asia og fra fagfolk som arbeider med barn. Prinsippene for positiv disiplin er universelle og kan implementeres i alle land.

I Vietnam har håndboken hjulpet representanter fra myndighetene å lære foreldre hvordan de bruker positiv disiplin hjemme og på skolen. På Filippinene er prinsippene bak positiv disiplin sydd inn i et lovforslag som skal forby all fysisk avstraffelse av barn. I Mongolia og Thailand vil positiv disiplin brukes av utdanningsmyndighetene i lærerutdannelsen.

Håndboken er oversatt til de fleste asiatiske språk, blant annet kinesisk, khmer, japansk, koreansk, mongolsk, burmesisk, thai og vietnamesisk.