Foto: Redd Barna
Barn uten foreldre og nettverk er særlig sårbare for å bli utnyttet som barnesoldater eller utsatt for andre typer overgrep. Afghanistan forplikter seg nå til å gi barn bedre beskyttelse.

Afghanistan står på FNs liste over land hvor det foregår grove brudd på barns rettigheter i væpnede konflikter, blant annet på grunn av at afghanske politistyrker har rekruttert barn.

– I dag har vi tatt et stort steg for å en bedre framtid for barna i Afghanistan. Men dette er ikke bare afghanske myndigheters ansvar. Vi ber hele samfunnet om å samarbeide for å beskytte alle barn i Afghanistan, sa utenriksminister Zalmai Rassoul. Han signerte avtalen i Kabul, sammen med Radhika Coomaraswamy, som er FNs spesialutsending på barn i væpnede konflikter.

Ifølge avtalen skal de bli bedre på å registrere nyfødte og registrere alder på afghanske barn, undersøke og forfølge de som rekrutterer barn eller begår seksuelle overgrep. De vil også ta hensyn til barn i fredsprosesser, blant annet ved å få væpnede grupper til å slippe fri og reintegrere barn under 18 år.

Et viktig første steg

Foto: Redd Barna/Ingrid Lund
Skolegang er en viktig del av det å få tidligere barnesoldater tilbake til et normalt liv. Her fra en skole utenfor Jalalabad (guttene på bildet har ikke vært barnesoldater).

– En slik avtale er kjempeviktig for barna som har vært barnesoldater, eller som har opplevd å bli misbrukt fysisk og psykisk. Det sier Anne Kristine Ivàn, som er Redd Barnas rådgiver på barns beskyttelse i konfliktområder.

Hun peker på at barn i et krigsherjet land som Afghanistan er svært utsatt for utnyttelse, blant annet på grunn av enorm fattigdom blant mange mennesker.

– Afghanistan er et samfunn i oppløsning. Mange barn har foreldre som ikke kan ta vare på dem, eller som lever av å tigge. Barna mangler et trygt nettverk, og det gjør dem lettere å rekruttere som barnesoldater.

I tillegg til at det å være soldat er en stor påkjenning for et barn kan de oppleve at det er vanskelig å komme tilbake til et normalt liv etterpå. Først trenger de behandling for traumer de har opplevd, deretter starter arbeidet med å reintegrere dem i samfunnet.

– Det handler ikke bare om å sette barna fri, men også om å få dem tilbake til et så normalt liv som mulig. Kanskje familien og landsbyen ikke vil ha dem tilbake, de finner ikke jobb og kan ha mistet flere års skolegang. Dette arbeidet må være langsiktig for å forhindre at barna rekrutteres på nytt fordi de ikke har andre muligheter, understreker Ivàn. 

Vil jobbe mot barneprostitusjon

Afghanske myndigheter vil som en del av planen også forby at krigsherrer bruker gutter som sexslaver. Som en del av en gammel afghansk tradisjon kalt bacha bazi (betyr ”guttelek”) blir små gutter kledd ut som jenter og må danse foran et mannlig publikum. Siden blir de solgt til den høystbydende for prostitusjon. Myndighetene har lenge fornektet dette problemet, men går likevel inn for å bedre beskyttelsen også for disse barna.

– Disse guttene er også sårbare fordi de ikke har nettverk og trygghet rundt seg. Lokalsamfunnene rundt dem må gjøres bevisst på hva som skjer, og gi barna bedre beskyttelse, sier Anne Kristine Ivàn i Redd Barna.