Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Barn har selvstendige rettigheter, ifølge FNs barnekonvensjon. Men disse rettighetene får barn som søker asyl ofte ikke oppfylt. Dette vil advokat Arild Humlen gjøre noe med.

For syvende året på rad deler Redd Barna ut en nasjonal barnerettighetspris. Prisen går under navnet Redd Barnas rettighetspris, og det er Redd Barnas hovedstyre som vedtar hvem som vinner prisen. Rettighetsprisen går til noen som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge. I 2015 går prisen til advokat Arild Humlen, og den ble delt ut under Redd Barnas barnerettighetsseminar om seksuelle overgrep.

Setter barn på dagsorden

Humlen berømmes for arbeidet med å sette barn på dagsorden. Barn er særlig sårbare og utsatte for brudd og krenkelser på barnekonvensjonen. Arild Humlen har arbeidet for at barn som søker asyl i Norge skal få oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen. Å bruke barnekonvensjonen som rettsgrunnlag for domstolene er helt essensielt for at konvensjonen skal ha en praktisk betydning og innhold for alle barn. Uten en slik prøving kan konvensjonen fort fremstå som ord uten innhold. Humlens arbeid styrker ikke bare rettsikkerheten til lengeværende barn som har søkt asyl, men til alle barn i Norge.

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari
Humlen mener de svakeste samfunnsgruppene ikke er i posisjon til å kjempe egne kamper. Han har sett forskjellsbehandling på nært hold. Dette har motivert Humlen til å kjempe for sterkere rettsvern til utsatte grupper.

Sterkere rettsvern for svake grupper

I syv år arbeidet advokat Arild Humlen gratis med ankesaker for asylsøkere. Han tok initiativ til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for asyl- og utlendingsrett. Gruppen fikk gjennomslag for 65 prosent av ankesakene. Humlen leder i dag denne gruppen, og han mener det er behov for en slik advokatgruppe i minst 10 år til, både i asyl- og sosialklientsaker. De siste årene har situasjonen forverret seg. Humlen mener de svakeste samfunnsgruppene ikke er i posisjon til å kjempe egne kamper. Å oppleve forskjellsbehandling på nært hold har motivert Humlen til å bidra til sterkere rettsvern for svakerestilte grupper. De siste årene har han påtatt seg internasjonale verv med det formålet for øyet. Nå arbeider han med flyktningkatastrofen som utspiller seg sør i Europa.

En sann idealist

Redd Barna henter alltid inn råd fra barn og unge i arbeidet med å komme frem til hvem som skal få rettighetsprisen. I år ble det holdt fem samlinger for barn og unge med ulik bakgrunn. Barna ble imponert over dedikasjonen til Arild Humlen, at han har jobbet frivillig og tilbyr gratis rettshjelp til ankesaker. Her er noen av sitatene fra barna:

• Jeg tror at om Arild får denne prisen, vil vi se flere advokater som tar opp saker og fører arbeidet til Arild videre.
• Han kan jo kreve betaling, men så gjør han det ikke, det synes jeg er sykt kult.
• Det er så inspirerende å se mennesker som vier store deler av sitt liv og karriere til slike saker, og faktisk får ting til.

Også ansatte i Redd Barna får si sin mening om ulike kandidater til prisen underveis i prosessen. Dette sa ansatte om Humlen:

• Han lever med barnekonvensjonen hver dag i jobben han gjør for asylbarn, og løfter barnekonvensjon som verktøy inn i norske domstoler.
• Han har profesjonell bakgrunn, men velger å bruke sin kunnskap om systemer til å forandre systemer til beste for barn, uten vederlag. En sann idealist!