Foto: Redd Barna
Ved utgangen av 2009 levde 2,5 millioner barn under 15 år med hiv. 90% av barna ble smittet av sin mor ved fødselen.

Ved utgangen av 2009 levde 33 millioner mennesker på verdensbasis med hiv. 2,5 millioner av disse er barn under 15 år. 90% av barna ble smittet av sin mor ved fødselen.

Verdens Aidsdag 1. desember benytter slagordet ”Getting to zero”, en nullvisjon for nysmitte, død relatert til aids og stigmatisering. Redd Barna stiller seg bak målet om en nullvisjon og kampanjen "Getting to zero".

En ny hiv-fri generasjon

Barn i land med hiv-epidemi rammes hardt. Estimerte tall viser at 370 000 barn ble født med hiv i 2009. Samtidig døde 60 000 gravide kvinner av aids. Når foreldre dør av aids, blir barn som fødes med hiv-smitte sittende igjen alene.

– For første gang i historien har vi mulighet til å hindre at barn fødes hiv-positive. Det finnes effektive medisiner og tiltak, som kan redusere risiko for smitte i fødsel til under 5%. Nå handler det om finansiering og politisk vilje til å sørge for et fullverdig tilbud for alle hiv-positive gravide. Skal FN’s mål om null smitte fra mor-barn innen 2015 nås, må finansiering til mor-barn-program økes, ikke reduseres, sier seniorrådgiver på helse og hiv i Redd Barna, Guro Nesbakken.

Hun viser til at mange land har hatt betydelig fremgang de siste årene, men at mye fortsatt gjenstår for å sikre alle gravide testing, et fullverdig helsetilbud, riktig kunnskap og medisiner.

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
Bortfall av midler til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria betyr mindre støtte til kritiske hiv- og aids-program, og kutt i helseaktiviteter for nyfødte.

 Holder igjen midler

Finanskrisen gjør nå at donorer holder igjen midler til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM).

For første gang i sin snart 10-årige historie har fondet blitt tvunget til å utsette bevilgning til prosjekter på grunn av manglende økonomisk oppfølging fra donorlandene. Midler fra fondet står i dag for en femtedel av ekstern støtte til mennesker smittet av hiv og aids. Samtidig bidrar fondet med to tredeler av midlene i kampen mot tuberkulose og malaria.

Reduserte bevilgninger til GFATM kan få store konsekvenser for store grupper med behov for forebygging og medisinsk behandling mot hiv. Redd Barna advarer mot dramatiske kutt i bidragene.

Betydningen av donorlandenes reduserte bidrag eller stopp i støtten, er enorm for de mest sårbare gruppene av smittede. Bortfall av midler til fondet betyr mindre støtte til kritiske hiv- og aids-program, og kutt i helseaktiviteter for nyfødte. Redd Barna er bekymret over situasjonen.

- Vi kan ikke akseptere at nye generasjoner av barn vil dø av hiv og aids fordi vi ikke tar oss råd til å opprettholde forpliktelsene våre, sier Guro Nesbakken.

Redd Barna understreker at helseprogrammer for kvinner og barn, inkludert programmer for å stoppe hiv-smitte fra mor-barn, vil bli sterkt skadelidende dersom midlene til det globale fondet tørker inn.

Foto: Redd Barna/KB Nøsterud
Program for å stoppe hiv-smitte fra mor-barn vil bli sterkt skadelidende dersom midlene til det globale fondet tørker inn. - Vi kan ikke akseptere at nye generasjoner av barn vil dø av hiv og aids fordi vi ikke tar oss råd til å opprettholde forpliktelsene våre, sier seniorrådgiver på helse og hiv i Redd Barna, Guro Nesbakken.

Smitte mor-barn

Gjennom overføring av smitte fra mor til barn ble 370 000 barn født med hiv i 2009. Smitten skjer under svangerskapet, i forbindelse med fødsel eller ved amming. Forskning viser at hiv-positive barn utvikler aids mye raskere enn voksne. Barn er derfor spesielt sårbare. Normalt går det flere år fra voksne smittes med hiv til de utvikler aids, men for barn kan det kun være snakk om måneder fra de hiv-smittes til de får konstatert aids.

Nesbakken understreker at tiltak rettet inn mot forebygging av mor-barn-smitte, og helseoppfølging av hiv-smittede barn derfor er spesielt viktig.

- Uten tidlig diagnostisering, medisiner og riktig ernæring, vil omtrent halvparten av de hiv-positive barna ikke leve til de er to år, sier Nesbakken. Hiv-positive barn som blir fulgt opp medisinsk kan holde viruset i sjakk og leve normale, fullverdige liv.

Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria:
- Etablert i 2002 for å øke finansieringen til bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.
- Fondet er den største internasjonale bidragsyter til helseprogram mot malaria og tuberkulose.
- Bidrar med 20 % av alle midler for å bekjempe hiv/aids.
- Har hatt aktivitet i 136 land. 1,9 millioner menneskeliv hr blitt reddet pr. juni 2007.
- Fondets totale bidrag siden starten er 11,3 milliarder US dollar.
- Bidragsytere til fondet er i stor grad vestlige land, men noen større stiftelser, som Bill & Melinda Gates Foundation har også gitt betydelige bidrag.
- Norge bidro i 2010 med 537 millioner kroner til UNAIDS og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.
- Fondet har per desember 2010 bidratt til at 3,2 millioner mennesker har fått tilgang til hiv-behandling (ARV).

Fakta om hiv/aids:
Totalt i verden anslås det pr. 31.12. 2009 at mellom 46 og 50 millioner mennesker er hiv-smittet i hele verden. Tallet er usikkert på grunn av mangelfulle rapporteringssystemer i ulike land og fordi diagnostiske metoder og kriterier varierer. Det er beregnet at ca. 26 millioner personer har dødd av aids siden sykdommen ble oppdaget i 1981. Aids er vår tids verste helsekatastrofe og den verste i menneskehetens historie noen sinne målt i antall døde og rammede. I 2005 døde det ca 2,8 millioner mennesker av aids, 570 000 av dem var barn under 15 år. Hver dag får 15 000 nye personer hiv. Hver dag dør mellom 6000 og 9000 av aids.

Les mer om Redd Barnas arbeid mot hiv og aids her.

Kilder: Wikipedia, UNAIDS, UNICEF, Norad, UD. Leger Uten Grenser.