Foto: Getty Images/Win McNamee for Redd Barna
I kaoset som oppstod etter jordskjelvet på Haiti kom mange barn bort fra foreldrene sine.

Barna er svært sårbare for utnyttelser og overgrep i humanitære katastrofer. 

– Alle postkatastrofesitasjoner er kaotiske. Barna i Haiti har opplevd en svært traumatisk situasjon. Alt det kjente og kjære er ristet i filler. Det viktigste nå er å normalisere livene deres. Barn har en rett til å få være med sine familier og på Haiti kan vi ennå ikke vite nok til å åpne for adopsjon, sier spesialrådgiver på beskyttelse av barn i krig og konflikt i Redd Barna Bente Damsleth.

Ledende rolle på Haiti

Redd Barna har fått i oppgave av FN å lede koordineringen av alt hjelpearbeidet for beskyttelse av barn og for koordineringen av utdanning etter jordskjelvet.

– Vi advarer på det sterkeste mot adopsjon som nødhjelp. Det beste er å finne barnets egne omsorgspersoner eller en fosterhjemsordning i eget miljø, sier Damsleth, som også advarer mot menneskehandlere som prøver å profitere på de sårbare barna.

Oppretter trygge lekeområder

Foto: Redd Barna/Antonio Bolfo
Disse barna har søkt tilflukt i en kirke i Port-au-Prince. FOTO:

Redd Barna har nå opprett de første trygge lekeområdene for barn på Haiti. I løpet av nær fremtid vil vi starte 70 slike områder.

– Som alltid i naturkatastrofer er barna hardest rammet også etter jordskjelvet på Haiti. Den viktigste oppgaven for Redd Barna nå er derfor å sikre at så mange barn og kvinner som mulig får den psykososiale støtten de trenger for å bearbeide traumer og dramatiske opplevelser fra det dramatiske jordskjelvet. For å hjelpe de traumatiserte barna setter vi nå opp trygge lekeområder. Lek i sikre omgivelser kan hjelpe barna med å bearbeide krigens redsler og normalisere den vanskelige hverdagen, sier Damsleth.

Hun forteller at Redd Barna er i gang med arbeidet med å oppspore foreldre eller andre slektinger til barn som har kommet bort fra familiene sine i alt kaoset. 

Foto: Redd Barna/Antonio Bolfo
Mange jordskjelvofre på Haiti bor nå i midlertidige teltleire uten tilgang til rent vann og toaletter.

– Vi har begynt å registrere barna slik at vi kan begynne å spore opp foreldre eller andre gjenlevende familiemedlemmer, sier hun.

Desperate foreldre

Redd Barna frykter at desperate foreldre sender barna sine ut av landet eller til institusjoner med et håp om av barna skal få det bedre.  

– Etter tsunamien erfarte vi at familier plasserte barna sine på institusjon fordi de ikke hadde mulighet til å ta vare på barna sine eller gi dem den nødvendige beskyttelsen selv. Derfor er det viktig å hjelpe foreldrene eller andre familiemedlemmer til å ta vare på egne barn, sier Bente Damsleth.