Foto: Redd Barna
Abdul (11) ble bortført av menneskesmuglere fra foreldrene, som ikke hadde råd til å betale løspenger.

Mange av de rundt 2000 barna UNHCR oppgir at fortsatt befinner seg ute på det åpne hav i Bengalbukta, risikerer å dø av sult, dehydrering, sykdom eller drukning. Mange av dem blir også offer for menneskehandlere.

Abdul (11)* er en av dem. Han ble bortført av menneskehandlere, fra sine to foreldre. I trygge omgivelser ved Redd Barnas mottakssenter i Phang Nga i Thailand, forteller han hvordan han fikk bind for øynene, da han ble bortført fra sine foreldre i Myanmar

- Jeg fikk ikke mulighet til å si farvel til dem. Ikke søsteren min heller. Jeg vet ikke hvor de er akkurat nå. Jeg savner dem veldig mye, og vil gjerne se dem igjen, sier 11-åringen. 

Om bord i én måned

Abdul forteller hvordan menneskehandlerne ga ham bind for øynene, slik at han ikke kunne se hvor de dro. I løpet av den måneden han var han om bord i båten, eller etter at han ble brakt i land og måtte bo inne i skogen i en måned, fikk han nesten ikke noe å spise.

- Da jeg bodde i skogen spiste jeg bare bambusskudd for å overleve. Etterpå kom det noen nye mennesker kom og tok oss med videre, forteller Abdul. 

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Søren Pedersen leder Redd Barnas arbeid i Asia.

Som 11-åring har Abdul vært vitne til hvordan andre flyktninger som var sammen med ham til sjøs ble bortført og drept foran øynene hans.

Da menneskehandlerne som kjørte bilen som han satt til slutt ble arresterte, fikk han komme til mottakssenteret i Phang Nga i Thailand.

Her bor Abdul nå, sammen med rundt 80 andre barn og mødre på flukt. Dette er et av seks steder i landet der Redd Barna jobber med å gi nødhjelp til barn som har flyktet fra hjemlandet sitt, inkludert etablering av barnevennlige områder. 

Krisemøte fredag

Fredag deltar 15 av de landene som er involverte i flyktningkrisen i Det Indiske Hav på et ekstraordinært møte for å finne en løsning på problemet.

Redd Barna ber nå om en langsiktig løsning for alle som flykter over havet fra fattigdom og forfølgelse. I forkant av møtet ber Redd Barna og 86 andre organisasjoner i en felles uttalelse alle involverte parter om å gjennomføre 7 punkter for å hjelpe barn og voksne på flukt.

– Vi vil understreke at alle mennesker som trenger det har rett til nødhjelp og beskyttelse, med særlig fokus på kvinner og barn.  Alle redningsoperasjoner bør sørge for trygg ilandstigning og tilgang til en fullstendig og rettferdig behandling av asylsøknader for de som trenger internasjonal beskyttelse, sier Søren Pedersen som leder norske Redd Barnas arbeid i Asia.

I uttalelsen ber organisasjonene alle styresmakter i de involverte landene om å:

  1. Sørge for at de som reddes får umiddelbar tilgang til nødhjelp, særlig kvinner og barn, i form av nødvendig mat, vann, helsehjelp og beskyttelse.
  2. Legge til rette for og tillate tilgang for humanitære organisasjoner og internasjonale organisasjoner som jobber med beskyttelse.
  3. Sørge for at mennesker som reddes på havet ikke straffes for hvordan de har krysset grensene.
  4. Mennesker med behov for internasjonal beskyttelse bør bli gitt tilgang til asylbehandling.
  5. Jobbe for hensiktsmessige løsninger, med innspill fra de involverte.
  6. Sørge for at berørte parter får en åpen og etterrettelig prosess, i tråd med regelverket, og at de er fullt ut informerte om sine rettigheter og ansvar, samt begrensninger og tidsfristene for utforming av forslag til løsning.
  7. Komme raskt i gang med arbeidet med å utvikle regionale og nasjonale løsninger på årsaken til flyktningstrømmen.

 

* Navnet er endret av sikkerhetshensyn.