Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Audun Lysbakken svarte på spørsmål om hvorfor det er for få fritidsklubber for barn og unge i Norge, og hvorfor de stenger så tidlig.

Dette var noen av spørsmålene ministrene måtte svare på i Barnas spørretime på fredag.

Barnas Spørretime 2010 er den fjerde i rekken, og i år var temaet barn og unges mulighet for deltagelse og innflytelse. Stortingets barnerettsgruppe arrangerte spørretimen, og Redd Barna hadde ansvar for å organisere det slik at barn og unge fra Mandal i sør til Karlsøy i nord kunne delta. Hele 52 deltagere fra 12 kommuner i alderen 10- 19 år fikk møte fem ministre fra Regjeringen.

Møtesteder for unge

De fortalte om sine erfaringer med for dårlige fritidstilbudet, for lite tilrettelegging for de med funksjonshemming og dyrt og mangelfullt kollektivtilbud på sine hjemsteder. Tomona Skoglund fra Ullensaker synes fritidsklubbene burde være åpne lenger på kveldene.

- Jeg har venner som ikke har det bra hjemme og som trenger et sted å være på fritiden, slik at de ikke må henge med de som ruser seg. Det hjelper ikke at unge som sliter bare møter politi som ikke viser dem respekt. Hvorfor kan ikke fritidsklubbene holde åpent lenger enn til klokka åtte om kvelden?

Barnas egen minister, Audun Lysbakken, svarte at han var helt enig i at det er viktig med klubber for barn og unge.

- Det er noen kommuner som legger ned fritidsklubber fordi de mener unge ikke vil bruke dem. Vi må heller få flere klubber rundt i landet, og unge må få være med på å bestemme hvordan det skal være der. Dere må kreve at de som bestemmer lokalt må høre på barn og unge, for eksempel gjennom Ungdommens kommunestyre, sa Lysbakken.

Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Muzaffer Kara fra Trondheim mener det er urettferdig at politisk fravær sidestilles med skulking. Kristin Halvorsen ba elevene skaffe seg dokumentasjon på fraværet.

- Vi skulker ikke!

Gruppen fra Trondheim ville vite hvorfor skolene gir fravær til elever som er med på politisk aktivitet.

- Det er urettferdig at politisk fravær sidestilles med skulking. I dag skilles det ikke mellom om fraværet skyldes latskap, sykdom eller engasjement, og det ser ikke bra ut på vitnemålet, sa Muzaffer Kara og de andre deltagerne fra Trondheim.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen forstod frustrasjonen, men understreket at det var viktig å få ned fraværet både i videregående skole og i ungdomsskolen.

- Jeg vet at jeg er streng nå, men vi ser at mange faller ut av videregående opplæring, og at dette henger sammen med mye fravær. Derfor var vi nødt til å gjøre noe med reglene for fravær i skolen. Nå skal vi se hvordan dette virker, og så får vi heller vurdere det igjen hvis dette blir helt feil, sa Halvorsen. Hun ba elevene skaffe seg dokumentasjon på at fraværet deres skyldtes politisk aktivitet.

Etter tre timer med spørsmål og svar i Lagtingssalen takket barnerettsgruppa på Stortinget for alle de gode innspillene, og lovte å passe på at ministrene fulgte opp løftene de hadde kommet med i løpet av Barnas spørretime.