Foto: Redd Barna
Gateverving er den viktigste og mest effektive måten for organisasjonene å få nye faddere på.

I det siste har medier som Bistandsaktuelt og TV2 satt søkelyset på kostnader knyttet til gateverving av faddere, som flere organisasjoner gjør, blant dem Redd Barna.

Tidligere i vår bekreftet Redd Barna at kostnadene for hver fadder som rekrutteres er kr 2400.

- Om folk går inn på nettsidene våre og melder seg som fadder der, koster det oss ingenting. Men det er et faktum at gateverving er den viktigste og mest effektive måten for organisasjonene å få nye faddere på. 93% av våre nye faddere de siste årene er vervet på gaten. Møtet ansikt-til-ansikt er svært viktig, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna.

Foto: Redd Barna
93% av våre nye faddere de siste årene er vervet på gaten. Møtet ansikt-til-ansikt er svært viktig, sier kommunikasjonssjef i Redd Barna, Line Hegna.

Lojale faddere

2400 kroner er kostnadene pr fadder for Redd Barna å sette ut vervingen til et eksternt firma, inkludert lønn, opplæring og markedsføring. Moms kommer i tillegg.

- 2400 kroner er mye penger og vi forsøker hele tiden å få ned kostnadene, men fadderne våre er lojale i mange år.  I gjennomsnitt støtter fadderne oss i syv år, som gir ti ganger kostnaden ved verving. Det betyr at gatevervingen definitivt er en god investering for oss! Og dermed for barna vi når, sier Line Hegna.

TV2 Hjelper deg hevder at ververne som er knyttet til firmaet som Redd Barna bruker ga villedende informasjon, da de ble filmet med skjult kamera nylig. Hegna avviser at Redd Barna forsøker å holde igjen informasjon.

- Ververne våre har fått opplæring i hvor mye penger som går til administrasjon (12%) og hvor mye som går til arbeid for barn (87%). Det var dette de forsøkte å svare på. Dette er også spørsmålet de oftest får, om pengene kommer frem, sier Hegna.

Scorer høyt

Redd Barna er på 7. plass av over 100 i Innsamlingskontrollens oversikt over organisasjonenes innsamlede midler. Innsamlingsprosenten vår er i gjennomsnitt på 74,9% over fire år. Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen.

Formålsprosenten er 87%, og viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket. Ifølge Innsamlingskontrollen er formålsprosenten et nyttig nøkkeltall når det gjelder å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon.

Viktig informasjon

Hegna påpeker at det er feil når en av ververne sier at vervingen ikke koster penger i TV2s innslag.

- Men samme verver sa tidligere i samtalen at 12% går til administrasjon og 87% til prosjektet. Folk skal selvfølgelig få korrekt info når de møter ververne. Det betyr også at ververne skal være ærlige når de ikke vet svaret på et spørsmål og heller henvise videre. Ververne er ivrige og stolte for å jobbe for en god sak som vår, men de kan selvfølgelig ikke alt om vårt arbeid. Men hva det koster å verve en fadder er selvfølgelig vesentlig informasjon for folk som lurer på om de skal støtte oss, så det skal vi nå få inn i opplæringen, sier Hegna.

Spørsmål og svar

Har du noen spørsmål i denne saken? Ta kontakt med Redd Barnas giverservice på 22990900.

Flere spørsmål og svar:

Hvorfor bruker Redd Barna eksternt firma?

Organisasjoner som verver på gata velger ulike løsninger. Vi har i mange år brukt eksterne firma. Å rekruttere faste givere er en egen bransje som er profesjonalisert. For at Redd Barna skal samle inn penger via faste givere samarbeider vi med selskaper som har spisskompetanse på å verve faddere. 

Hva er fordelene med det? 

Det er en effektiv måte å skaffe midler på -  mindre administrasjonskostnader og mer til saken. Bidrag fra fadderne er en av de viktigste inntektskildene våre.

Hvor mange verver dere årlig på denne måten?

93% av alle nye faddere verves på gata/ på denne måten. 

Hvor mange faddere og støttespillere har Redd Barna?

Per mai 2017 har vi rundt 85 300 aktivt betalende faddere. 

Samler Redd Barna inn penger på andre måter?

Ja, vi bruker ulike kanaler for å rekruttere faddere og faste givere til Redd Barna og forsøker å få folk til å støtte oss gjennom hjemmesiden, andre websider, SMS-innsamling og medlemmer. Redd Barna ønsker hele tiden å finne de mest effektive metodene å samle inn penger på. Redd Barna er underlagt kontrollrutinene til innsamlingskontrollen. Her finner man våre nøkkeltall

Hvor viktig er gateverving for å få nye givere?

Ververne er vår viktigste kanal for å rekruttere faste givere og faddere som bidrar til at barn overlever, lærer og er trygge. Andre kanaler er nettsider, sosiale medier eller på SMS.

Hva er alternativet til å bruke eksterne firmaer?

Alternativet til å bruke et eksternt firma, er å ansette ververe hos oss eller å bruke andre kanaler og metoder som også koster penger. Vi søker hele tiden etter den rimeligste måten å samle inn penger på.  

Får dere klager fra publikum på denne formen for innsamling?

Redd Barna får mange tilbakemeldinger, og som ved alt annet som vedrører salg får vi også noen negative tilbakemeldinger. Vi har et godt samarbeid og løpende kontakt med vervefirmaet. Kontakten handler om alt fra opplæring, som at alle ververe går gjennom «Redd Barna-skolen», til fakturering, tilbakemeldinger til ververe, materiell til stand osv. Våre samarbeidspartnere er dedikerte, og vi er fornøyde med arbeidet de gjør.

Hvor verver dere?

Vi har hovedsakelig team i fem norske byer: Oslo, Trondheim, Skien, Bergen, og Tromsø. Men gruppene reiser også noen ganger utenfor byene for å verve.

Hvor mye betaler Redd Barna til Switch per giver?

Vi betaler 2400 kroner per fadder, inklusive stand-kostnader, men eksklusiv moms.

Hvor er ververne ansatt?

Ververne våre er ansatt i Switch Communications.

Hvor mange ververe har dere?

Vi har ca 50 ververe som arbeider med å rekruttere til Redd Barna. Rundt 25 er ute til enhver tid. 

Tror dere at det kan virke negativt på organisasjoner som Redd Barna at ververne på gaten blir for pågående?

Vi tror at en pågående og aggressiv væremåte hos ververne på gaten absolutt virker imot sin hensikt. Redd Barna får ikke fornøyde faddere og givere som varer uten å gi folk riktig informasjon og behandle dem med respekt. Alle som blir vervet kan angre seg i ettertid. Derfor vinner selgerne lite på å presse folk.