Foto: Annie Bodmer-Roy/Redd Barna
Kevin (14) savner skole og venner på hjemstedet. -Det var en skole ikke så langt fra her som jeg prøvde å dra til. Men da jeg var nesten framme begynte noen å skyte, og vi måtte snu, forteller Kevin.

– Før krisen stod én million barn uten et skoletilbud, og av de som faktisk begynte på skolen droppet mange ut før grunnutdanningen var fullført. Da volden brøt ut etter valget i november i fjor ble ytterligere flere hundre tusen elever tvunget ut av skolene i flere måneder. Det er først nå vi ser starten på at barna returnerer til klasserommene, sier Guy Cave, som er landdirektør for Redd Barna i Elfenbenskysten.

– Vi er selvsagt fornøyd med at tilgangen til utdanning har bedret seg, og i noen deler av landet har 83 prosent et skoletilbud. Samtidig ser vi at tusenvis av barn fortsatt ikke går på skole. I Bouna nordvest i landet er mindre enn halvparten av barna tilbake i skolen. Og i byene Guiglo, Toulepleu og Blolequin i vest har ikke én eneste grunnskole gjenåpnet, sier Cave.

Mangler lærere

Foto: Colin Crowley / Redd Barna
Flere hundre tusen barn ble tvunget ut av skolene da volden brøt ut i november. Nordvest i landet venter fortsatt 83000 barn på å returnere til skolebenken.

En rapport fra Redd Barna og UNICEF viser at det er flere hindre i veien for å få til utdanning med kvalitet for barna. Over én måned etter den offisielle gjenåpningen av skolene er en tredjedel av lærerne fortsatt ikke kommet tilbake. 80 prosent av skolene i regionene har ikke nok pulter og stoler til elevene, og rundt 75 prosent av skolene mangler toaletter. Måneder med vold og ustabilitet har tvunget familiene på flukt og dermed har de også mistet inntektsgrunnlaget sitt. Nå må foreldrene velge mellom å sende barna til skolen eller ut i arbeid som kan hjelpe familien. Detter er tungt arbeid ute på åkrene, i byggebransjen eller på markedene.

Utdanning er avgjørende for barna i Elfenbenskysten. Det gir dem muligheten til å få en mer normal hverdag, framtidshåp, ferdigheter for å klare seg og være i stand til å bidra til vekst i landet etter krisen. Utdanning er også viktig for å beskytte mot barnearbeid, trafficking og seksuelle overgrep.

Samarbeid med lokalsamfunnene

Foto: Annie Bodmer-Roy/Save the Children
Søstrene Aurelie og Marie lengter etter å begynne på skolen igjen. Redd Barna og UNICEF kartlegger situasjonen i Abidjan for å finne ut hva som må til for at skolene kan åpne igjen.

Redd Barna og UNICEF samarbeider om å planlegge utdanning under den pågående krisen i Elfenbenskysten. Sammen med andre aktører innenfor utdanning jobber de ute i lokalsamfunnene for å oppmuntre barn og lærere til å returnere til skolene. I tillegg forbereder organisasjonene utdeling av utdanningsmateriell til de mest utsatte skolene. Redd Barna og UNICEF jobber dessuten for å få gjenåpnet skoler også i Abidjan og andre områder i sør, og har satt i gang undersøkelser som vil gi et bedre bilde av hvilke behov som må ivaretas før dette kan skje.

– Krisen i Elfenbenskysten har hatt en alvorlig innvirkning på barns rett til utdanning. Over hele landet har én million registrerte skolebarn mistet nesten ett års skolegang. UNICEF og Redd Barna jobber sammen for å sikre at alle barn får sjansen til å begynne på skolen igjen så snart som mulig, sier Guy Cave.

Redd Barna har gått ut med en appell om 40 millioner dollar til nødhjelpsarbeidet i Elfenbenskysten og Liberia. Midler til utdanning skal brukes til å opprette midlertidige skoletilbud til barn som er på flukt og som fortsatt bor i leire for internt fordrevne, finne og lære opp lærere i områder hvor det er flere elever enn vanlig, samt rehabilitere skoler som ble ødelagt i krigføringen eller som har forfalt på grunn av manglende vedlikehold.