73 900 barn har nå akutt behov for psykososial støtte i Gaza i følge FN, og gårsdagen ble omtalt som det blodigste døgnet i konflikten til nå. Redd Barnas humanitærsjef Gry Ballestad slår alarm for de som skal vokse opp i dette området. 

Hver femte drepte er et barn

Foto: Redd Barna/Jozef Nateel
Mange tusen har sett sine venner, søsken og foreldre blitt drept og hardt skadet. Hva gjør dette med muligheten for en fredelig framtid? spør humanitærsjef Gry Ballestad.

- Siden 8. juli er minst 110 barn drept, og mange tusen har sett sine venner, søsken og foreldre blitt drept og hardt skadet. Hva gjør dette med muligheten for en fredelig framtid? spør hun. Bilder av døde barn norske medier vurderer som for sterke til å sette på trykk, er nå del av hverdagen til barn i Gaza. FN har beregnet behovet for psykososial hjelp ut fra antall mennesker som har mistet nære familiemedlemmer, eller opplevd kraftige materielle skader på hus og hjem. Tallet er fra fredag, før bakkeinvasjonen førte til en sterk økning  i antall døde. 

- Den kraftige økningen i antall drepte er så sjokkerende på avstand, at vi bare kan tenke oss hvordan dette oppleves for de sivile midt i kampen, sier Ballestad. – Siden søndagens rapporter om 83 døde barn, skriver mandagens aviser om minst 110. Det er ett barn blant hver femte døde kropp i Gaza nå.

Må ha våpenhvile

Foto: Redd Barna/Jozef Nateel
Vi har ikke flere barn å miste. Redd Barna maner til våpenhvile mellom Israel og Palestina nå.

Redd Barna er spesielt bekymret for traumene disse opplevelsene gir barna som overlever. Gry Ballestad advarer mot følgene om denne konflikten blir langvarig.

- Det er forferdelig hvor mange som har mistet livet i Gaza de siste dagene, sier hun. - Nå må en våpenhvile og en reell løsning på plass, vi har ikke flere barn å miste. For å sikre disse barna en framtid, må de som står igjen få den hjelpen de trenger. Vi må unngå at disse opplevelsene utvikler seg til et liv i traumer, faren er stor for at dette kan bidra til mer uroligheter, mener hun.

Redd Barna har lang erfaring med psykososial oppfølging av barn i nødhjelpsresponser, men vi trenger våpenhvile og fred for å kunne operere uten å sette mennesker i en enda større risiko.