Foto: Redd Barna
Etter mange år som soldat kan det være vanskelig å komme tilbake til hverdagen. Mange av dem har også mistet foreldrene sine i krigen.

- I dag overlater jeg disse barna i deres hender. Vi vil ikke lenger ta med barna tilbake for å kjempe, uttalte en av lederne i opprørsgruppen Cobra Faction, Samuel Adold,som barna har vært med i.

På en seremoni arrangert i forbindelse med løslatelsen 21. mars beskrev et av barna at de fleste av dem har opplevd krigens begynnelse og også har mistet foreldrene sine.

– Da krigen startet ble mange mennesker drept. De fleste av barna du ser her har mistet foreldrene sine, forteller John*.

Fremtiden står på spill

Redd Barna har lenge drevet opplæring av ansatte til å drive beskyttelse av barn i Kikwangule og Pibor i Sør-Sudan. De ansatte skal nå jobbe direkte med barna på mottakssentre, der barna skal oppholde seg i noen uker.

Foto: Redd Barna / Emmanuel Kenyi
Barna har byttet ut uniformene og venter på å få utdelt sengetøy utenfor mottakssenteret i Likwangle, Sør-Sudan.

Nå begynner også det omfattende arbeidet med å gjenforene barna med familien eller andre alternative omsorgspersoner.

Framtiden til barna avhenger i stor grad av om de får den psykososiale hjelpen de trenger til å takle opplevelsene de har hatt, og ikke minst for å greie å komme tilbake til hverdagen. Dette innebærer også å komme tilbake til skolen, slik at de får andre måter å forsørge seg på, på sikt.

– Vi ble med for å beskytte oss selv. Nå legger vi fra oss våpnene og begynner på skolen igjen. Det vi trenger aller mest nå er å gå på skole, slik at vi kan lære, legger han til.

Fortsatt mange barnesoldater

Selv om antall barn som nå løslates er en av de største på lenge, er fortsatt mange barn ofre for rekruttering til væpnede grupper.

– Kun to jenter er løslatte i dag, men det er fremdeles flere jenter i hæren, de fleste av dem i en kvegfarm som ligger langt borte, sier leder i opprørsgruppen Cobra Faction Samuel Adold.

Les mer om bakgrunnen for avtalen mellom Cobra Faction og organisasjoner, som sørger for at barn nå slipper fri fra opprørsgruppen.