Foto: Redd Barna /Egan Hwan
Skriv under oppropet for å si nei til barneekteskap


I anledning den internasjonale jentedagen, gir Redd Barna ut en ny rapport som viser at så mange som 51 millioner barneekteskap kan forhindres innen 2030, hvis jenter verden over får fullføre videregående skole.

Rapporten Working Together to End Child Marriage viser tydelig hvor viktig utdanning er for å forhindre barneekteskap.

- Den svært uheldige kombinasjonen av fattigdom og kjønnsdiskriminering får mange familier til å konkludere med at deres døtre vil få et bedre liv som koner og mødre, enn ved å få utdanning, sier Birgitte Lange, Redd Barnas nye generalsekretær.

Bedre å være gift enn å gå på skole

Barneekteskap er ofte hovedårsaken til at jenter ikke fullfører utdanningen sin. Samtidig ser Redd Barna også at jenter som allerede har falt ut av skolen, har en mye høyere risiko for å bli giftet bort som barn. Dette skyldes at mange fattige familier lever i utrygge miljøer. Foreldrene mener da at ved å gifte bort døtrene sine, så vil døtrene være beskyttet mot skade, eller stigmatisering ved å være i forhold eller bli gravide utenfor ekteskapet.

Foto: Nora Lie
- Stater har faktisk, ifølge barnekonvensjonen, både plikt til å gi alle barn gratis og obligatorisk grunnskole, og å gjøre videregående utdanning tilgjengelig sier Redd Barnas nye generalsekretær Birgitte Lange.

- Når en jente blir giftet bort tidlig, bryter det med hennes grunnleggende rettigheter, og ikke bare når hun blir gift. Konsekvensene av barneekteskap varer livet ut. Det er høy sannsynlighet for at jenta blir utsatt for overgrep i ekteskapet. Det er også sannsynlig at hun blir mamma før hun selv er følelsesmessig eller fysisk klar for det. Barn av så unge mødre har også mye større risiko for å dø før de fyller fem år, sier Lange.

Trenden må snu

Hvert tredje sekund blir en jente under 18 år gift. Fortsetter denne trenden så vil 134 millioner flere jenter bli gift før de fyller 18 år, frem til 2030. Bare i 2030 vil det bli inngått 10 millioner barneekteskap, hvor av 2 millioner av jentene vil være under 15 år.

- Heldigvis er det mulig bedre denne statistikken. Kombinasjonen av utdanning og arbeid for å styrke jenters egenverd og kraft, er den mest vellykkede måten å få ned antall barneekteskap på. I tillegg ser vi at når forelderen mottar kontantutbetalinger fra myndighetene eller andre lokale aktører, så velger de oftere å la døtrene sine fortsette med utdanningen og registrere dem på skolen, framfor at døtrene må arbeide for å spe på familieinntektene, sier Lange.

Aisha (15) fra Somalia ble giftet vekk da hun var 13 år. Hun ble fort gravid, men var så dårlig under svangerskapet, at mannen hennes ble voldelig. Hun rømte ofte hjem, men hennes egen far returnerte henne alltids tilbake til mannen. Etter seks måneder var hun så dårlig at hennes mor tok grep og fikk henne hjem. I dag bor Aisha og datteren sammen med moren og broren, og hun håper at hun kan delta på et skrive og leskurs, slik at hun kan ta igjen noe av den tapte skolegangen.

Nepal har gjort store fremskritt

I Nepal har barneekteskap vært forbudt siden 1963. Til tross for dette troner Nepal øverst på listen med flest antall barneekteskap i Asia. Redd Barna har derfor jobbet tett med lokale myndigheter, politimyndigheter, religiøse ledere, lokalsamfunn og ikke minst jentene rundt om i lokalsamfunnene, for å øke bevisstheten om farene av ved barneekteskap.

Gjennom aktiviteter som gatedramaer skrevet og utført av barn, eller gjennom å jobbe med religiøse ledere som nå nekter å gifte unge under 20 års alder, har man siden 2015 sett en nedgang på 11% færre barneekteskap i områdene vi har programarbeid.

Foto: Redd Barna/ Ewan Hwan
Sunita og vennene hennes fra Nepal er heldige. Hun, har med hjelp fra Redd Barna, fått fortsette på skolebenken. Når jenter lærer, blir de bedre rustet til å forhandle med både foreldre, beilere og andre om når de vil ha barn og når de vil gifte seg.

- Bestemor og bestefar ville at jeg skulle gifte meg siden jeg var den eldste datteren i familien. Det er en viktig del av vår tradisjon å respektere de eldre, og det gjorde det ekstra vanskelig for meg å fortelle dem at jeg ikke ville gifte meg. Jeg ville jo bare fortsette på skolen og få en utdannelse. Men de var ikke interessert i hva jeg hadde å si, og familien begynte å se etter en mann som jeg kunne gifte meg med, sier Sunita (13) fra Kapilvastu i Nepal.

Representanter fra den lokale ungdomsklubben som støttes av Redd Barna, var jevnlig på besøk hos Sunitas familie for å få dem til å forandre mening.

- De kom ofte på besøk for å snakke med foreldrene og besteforeldrene mine. De fortalte om hvor viktig det var at jeg fortsatte på skolen, og at en utdannelse kunne gi meg en god jobb som ville gi familien gode inntekter i framtiden. Det tok over en måned før bestefar endret mening, men til slutt skjønte de at det beste var at jeg fortsatte på skolen.

 - I dag er de glade for at jeg går på skolen og støtter meg. Jeg er så glad for all hjelpen jeg fikk. Uten den lokale ungdomsklubben og Redd Barna, hadde livet sett helt annerledes ut i dag, sier Sunita.

Viktig med helhetlig satsning på jenter

Rapporten viser også at til tross for at man har klart å unngå 25 millioner barneekteskap i løpet av det siste tiåret, så vil ingen utviklingsland nå FNs bærekraftmål 5 om å avskaffe barneekteskap innen 2030. Redd Barna oppfordrer derfor regjeringer verden over til å øke innsatsen med å få på plass nasjonale handlingsplaner på tvers av samfunnet, noe som betyr full tilgang til helsetjenester og økt beskyttelse for jenter, i tillegg til å satse på utdanning til jenter. Når en jente er trygg, som for eksempel å ha en trygg skolevei og at hun er mett, ser vi at hun er i stand til å lære. Derfor er det viktig at man satser helhetlig i flere sektorer, slik at flere jenter når sitt fulle potensiale.

 -Vi ser fremgang, men det går ikke fort nok. Med dagens tempo vil vi ikke nå FNs bærekraftsmål 5 om å utslette praksisen med barneekteskap før i 2084, og det er 50 år for sent, sier Birgitte Lange.

Signer nå og krev at verdens regjeringer stopper praksisen med barneekteskap innen 2030

RAPPORTEN I TALL

  • 650 millioner kvinner og jenter, eller en av fem i verden i dag, ble giftet bort som barn
  • 6.7 millioner jenter kommer ikke til å fullføre grunnskolen innen 2030
  • 134 millioner jenter vil bli giftet bort fra 2018 til 2030
  • 10 millioner barneekteskap vil inngås i 2030 med dagens tempo. 2 millioner av jentene vil være under 15 år.
  • 4 % av gifte kvinner mellom 15 - 18 år går på skole i dag. Hele 87% av alle gifte jenter mellom 15 – 18 år går ikke på skole. Det betyr at en satsning på utdanning for jenter i denne aldersgruppen, vil være den beste satsningen for å få bukt med barneekteskap.