Foto: AFP / Unknown
Barn og unge i klimademonstrasjoner over hele verden.

 

Barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem, og miljø- og klimasaken angår i aller høyeste grad barn.

I Miljøagentenes klimarapport har over 5000 barn fra hele landet sagt sine meninger om klima og miljø. Redd Barna har i tillegg gjennomført en stor spørreundersøkelse om barns klimaengasjement.

Sammen lanseres dette fredag 4. desember – og du kan være med.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget Espen Barth Eide kommer for å ta imot Miljøagentenes klimarapport.

SE STREAMEN FRA LANSERINGEN «MÅ VI ROPE FOR Å BLI HØRT?»

På arrangementet forteller Redd Barna og Miljøagentene hva barn og unge er mest opptatt av. Press – Redd Barna ungdom og Natur og ungdom deler også sine tanker om rapporten og undersøkelsen. 

– Norske politikere må lytte til barn i klimasaken og ta barns klimaengasjement på alvor. Klimaendringene er en alvorlig trussel for barn og deres rettigheter, sier Siri Luthen, seniorrådgiver i Redd Barna.

Velkommen til lansering!

--------

Om arrangementet «Må vi rope for å bli hørt?»

Arrangør: Miljøagentene og Redd Barna

Digital lansering av Barnas Klimarapport og Redd Barnas spørreundersøkelse

Tid: Fredag 4. desember kl. 10-11

Ordstyrer: Redd Barna / Siri Luthen

Barnas Klimarapport legges fram av Miljøagentene

Kommentarer fra:

  • Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie (leder)
  • Press – Redd Barna ungdom, Lea Mariero (leder)
  • Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)
  • Nestleder i Energi- og miljøkomiteen Espen Barth Eide (Ap)