Foto: Redd Barna/Linda Pérez Bukåsen
I samarbeid med Redd Barna prøver barnehagene i Gaza å hjelpe med å bearbeide dramatiske krigsopplevelser.

Grunnen til at mange skoler i Gaza fortsatt står i ruiner etter konflikten med Israel i desember 2008 til januar 2009, er at blokaden hinder gjenoppbygging av ødelagte skoler, manglende finansiering og befolkningsvekst i Gaza.
 
- Vi kan ikke vente med å investere i utdanning til konflikten er løst og ting er stabilt i Gaza. Vi må huske på at barn og unge, som fratas retten til utdanning, selv kan bli en årsak til ustabilitet, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.
 
Halvparten av Gazas befolkning er barn under 18 år. Skole normaliserer hverdagen, bearbeider traumer og gir barn i konfliktområder fremtidshåp. Det er viktig at barna sikres kvalitetsutdanning som kan gi dem en bedre framtid.
 
– Uten tilgang til verktøy, reservedeler og materialer fortsetter skolebygg å forfalle. Barnehager, skoler og sykehus har vegger som er bombet i stykker og farlige sprekker. Noen skoler er lagt totalt i ruiner, forteller Redd Barnas utdanningskoordinator Mona Zakout i Gaza.

Foto: Redd Barna/Bjørn Lindgren
Mange offisielle bygninger, som skoler, i Gaza ligger fremdeles i ruiner etter krigen.

Tusenårsmålsmøte i New York i september  

FNs tusenårsmål nr. 2 og 3 er verdens statslederes løfte om at alle jenter og gutter skal få gå på skole innen 2015. I september møtes verdens ledere i New York blant annet for å drøfte hvordan verdenssamfunnet kan innfri dette målet.
 
- Hver dag er det rundt 72 millioner jenter og gutter som ikke får gå på skole. Av disse bor 39 millioner i konfliktrammede og sårbare stater. En viktig grunn til dette er mangel på utdanningsstøtte til disse landene fordi givere prioriterer bedre fungerende land, sier Wang. 

Befolkningen lever i en ekstremsituasjon

Israel hevder at det ikke er en humanitær katastrofe i Gaza og at befolkningens basisbehov er dekket – fordi Israel nå slipper 140 lastebiler med nødhjelp inn i Gaza hver dag. FN sier at dette er langt fra nok, noe Redd Barna i Gaza bekrefter. I følge Redd Barna har 60 prosent av husholdningene på Gazastripen for lite mat slik at barns helse og oppvekstvilkår trues. 
 
Infrastrukturen er også i ferd med å kollapse. 80 millioner kubikkliter kloakk pumpes ut i Middelhavet hver eneste dag. Og 90 prosent av vannet i Gaza kan ikke drikkes, ifølge Verdens helseorganisasjon.
 
FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA oppgir at de mangler 25 prosent av det de trenger av finansielle midler og klarer kun å dekke 40 prosent av det daglige kaloribehovet for flyktninger som er avhengige av nødhjelp. Gjennomsnittet internasjonalt er 76 prosent.