Awen og barnebarna hennes har det svært vanskelig på grunn av konflikten i Abyei. - Vi er redde. Barna kan ikke leke ute slik de er vant til. Noen ganger må vi flytte mellom slektninger i ulike landsbyer, men da får vi ikke dyrket noe, og barna får ikke nok mat. Vi må også være forberedt på å flykte, fortalte Awen til Redd Barna den 10. mai. I dag anslås det at det er 35 000 barn blant de som er på flukt fra kampene i Abyei.

Nesten hele befolkningen i byen Abyei har flyktet fra skyting, branner og plyndring. Det er også en fare for at konflikten mellom soldater fra Nord-Sudan og Sør-Sudan kan spre seg til flere områder.

Barn som er på flukt risikerer å havne midt i kamphandlinger og bli vitner til traumatiske hendelser. Redd Barna frykter at barn som allerede er redde og forvirrede kommer bort fra foreldrene sine, kan bli utsatt for fysiske og psykiske overgrep, eller rekruttert som barnesoldater. Og jo lengre kampene pågår, jo større er risikoen for barna.

Står klare til å hjelpe

Foto: REUTERS/FN/Stuart Price fra AlertNet
Røyken stiger fra brennende hus i byen Abyei. Hæren fra Nord-Sudan fulgte ikke FNs krav om at de skulle trekke seg tilbake sist uke. Det er fryktet at konlikten i Abyei vil spre seg til andre områder.

Redd Barna står klare til å svare på krisen i Abyei, men kamphandlingene forhindrer hjelpen i å nå fram til de verst rammede områdene.

– Det er vanskelig å forestille seg hvor skremmende denne høyst usikre situasjonen er for barna, sier Amin El Fadil, som er Redd Barnas landdirektør i Sudan. – Redd Barna er svært bekymret for de barna som vi ikke når fram til med humanitær assistanse. Vi trenger umiddelbar tilgang til Abyei slik at vi kan gi dem den hjelpen de trenger.

Regionen Abyei har vært et stridstema i forhandlingene som ledet fram til at befolkningen Sør-Sudan i januar i år stemte for å bli en egen stat. Med jevne mellomrom har det oppstått sammenstøt mellom de som vil at området til å forbli en del av nord, og andre som mener det hører til i sør.

Den nye bølgen med fordrevne mennesker kommer på toppen av den humanitære krisen i Sør-Sudan, som er ett av verdens fattigste land. De siste månedene har hundretusener forlatt Nord-Sudan og dratt hjem til sine tradisjonelle landområder, før Sør-Sudan offisielt blir en selvstendig stat den 9. juli.

Fortsatt lever 1,5 million sørsudanere i nord, og det er sannsynlig at mange av disse vil returnere til Sør-Sudan i løpet av de kommende månedene. Dermed øker presset på myndighetene og humanitære organisasjoner for å dekke alle behovene på et tidspunkt da kapasiteten allerede er sprengt.

Redd Barna måtte evakuere

Foto: REUTERS/FN/Stuart Price fra AlertNet
FNs matvareprogram (WFO) i Abyei ble plyndret sist uke. Siden 20. mai har situasjonen vært så usikker at Redd Barna har måttet evakuere.

Redd Barna jobber med å dekke barns behov både i nord og sør, og forbereder dessuten en opptrapping for å møte den pågående krisen. Som én av få organisasjoner som er til stede i samtlige regioner i sør er Redd Barna godt plassert for å kunne skaffe mat, helseartikler og husly for fordrevne barn. Da situasjonen i Abyei forverret seg den 20. mai måtte vi dessverre evakuere våre medarbeidere ut av området.

Redd Barna oppfordrer alle parter som er involvert i konflikten om å respektere fredsavtaler og handle i tråd med barns interesser i Abyei. Organisasjonen trenger trygg tilgang til Abyei for å kunne nå så mange sårbare barn som mulig.