Foto: Sebastian Meyer/Getty Images for Redd Barna
Barn utenfor teltet sitt i flyktningeleiren Domiz i Irak.

Stadig flere barn lider som resultat av kamphandlingene i Syria. Bare de fem første månedene i 2013 flyktet over én million mennesker ut av landet – over dobbelt så mange som i hele fjor. De aller fleste av dem, over 800 000, var barn.

Hver dag rømmer rundt 3400 barn over grensen fra Syria, til Jordan, Libanon og Irak. Mange av dem har opplevd eller hvert vitne til grusomme voldshandlinger. I enkelte områder oppgir hvert tredje barn å ha mistet en nær venn eller familiemedlem i konflikten.

- Vi var 13 personer som hadde trykket oss sammen i et rom. Jeg så pappa gå ut av rommet, og så på mens pappa ble skutt utenfor hjemmet vårt», forteller "Jasmin" (12).

Ber Norge om økt støtte

Fredag presenterer FN sin plan for nødhjelpsarbeidet til Syria i 2013. Den inneholder en oppfordring til verdenssamfunnet om å gi nesten fem milliarder dollar i økonomisk støtte. Redd Barna er en av organisasjonene som deltar på møtet mellom FNs høykommissær og OCHA (Coordination of Humanitarian Affairs).

Les "Hvor mye er 30 milliarder?" her.

Dette er regningen for en mislykket politikk for å få en slutt på konflikten, mener Redd Barna. Sammen med Røde Kors, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp ber de nå norske myndigheter om å intensivere støtten til Syria-ofrene.

- Situasjonen er nå så alvorlig at det er behov for å øke støtten til Syria. Dette er en humanitær katastrofe som krever en mobilisering langt utover det verdenssamfunnet har vist seg i stand til så langt, sier generalsekretær i Redd Barna Norge Tove R. Wang til NTB.

Hjelper 300 000 barn

Inne i Syria har nå over tre millioner barn desperat behov for hjelp. Redd Barna arbeider sammen med partnere inne i Syria, blant annet med å dele ut overlevelsespakker i ulike deler av landet og med å gi befolkningen mat, rent drikkevann og varme klær. 280 000 barn som har flyktet og 35 000 barn inne i Syria har til nå fått hjelp av Redd Barna.

Likevel nås bare under ti prosent av de sårbare barna og familiene som Redd Barna har som mål å hjelpe. Dette skyldes blant annet mangel på sikkerhet, nødvendig tilgang og tilstrekkelig økonomisk bistand.

Redd Barna ber nå det internasjonale samfunnet sørge for tilstrekkelig, trygg tilgang til humanitære organisasjoner, slik at de kan gi hjelp de som trenger det mest, uansett hvor de befinner seg i Syria. Og å gjøre alt de kan for at kamphandlingene i Syria skal opphøre.