74 % av alle nordmenn mener det er riktig å bruke 1 % eller mer av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand, viser en undersøkelse Redd Barna offentliggjør onsdag.

Også velgerne til Høyre støtter opp om et høyt bistandsnivå. Hele 7 av 10 Høyre-velgere går inn for fortsatt å bruke 1 % eller mer på bistand. Hos FrP mener 4 av 10 det samme, mens 8 % svarer «vet ikke», ifølge undersøkelsen gjort av Ipsos MMI.

Tallene er enda tydeligere hos Venstre og KrF: 91 % av Venstres velgere og 89 % av Krf’s velgere vil at Norge skal bruke 1 % eller mer til bistand.

Forrige uke la Regjeringen fram et forslag til statsbudsjett som innebærer at Norge for første gang på mange år reduserer andelen bistand til under 1 %. Dette strider dermed tydelig med meningene til flertallet av både regjeringens velgere og med befolkningen generelt.

- Lytt til velgerne

Høyre, FrP, Venstre og KrF er denne uka i forhandlinger om statsbudsjettet. Nivået på bistanden skal være et sentralt punkt i forhandlingene. Redd Barna ber forhandlingspartiene om å lytte til flertallet av sine velgere og justere bistandsbudsjettet opp til 1% av BNI.

- Undersøkelsen viser at befolkningen vil bruke 1 prosent eller mer på bistand. Regjeringen foreslår kutt, nå må de også lytte til hva velgerne mener, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Hun understreker at dette også handler om symboleffekten Norge gir internasjonalt. Norge har ikke blitt rammet av finanskrisen på samme måte som andre land og har ingen god grunn til å kutte som andre land i Europa.

- Vi bruker 99 prosent på oss selv og har aldri før hatt det så godt økonomisk. Vi bruker mer og deler mindre. Det bidrar ikke til en bedre verden, mener Wang.

Ifølge undersøkelsen er utdanning det området flest nordmenn mener det er viktigst å bruke bistandsmidler på. 60 % nevner dette som viktig tema, hvorav 27 % setter utdanning øverst. Helse og nødhjelp kommer på andre og tredjeplass.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.