Denne kronikken sto på trykk i Dagbladet 23.04.2014. 

Foto: Redd Barna
For å sikre barns muligheter til å lære, trengs det gode, motiverte lærere. Redd Barna ber Gordon Brown og Børge Brende mobilisere til et globalt lærerløft.

250 millioner barn i 4. klasse alder kan ikke lese. De aller fleste av dem selv de har begynt på skolen. Den store framgangen i antall barn som får begynne på skolen har ikke gitt tilsvarende framgang når det gjelder læring. Det er et svik mot barn. Bare en kraftfull, samordnet innsats mellom nasjonale myndigheter og internasjonale utviklingsaktører kan snu denne utviklingen.Derfor har Redd Barna store forventninger til hva Gordon Brown, FNs spesialutsending for utdanning og utenriksminister Børge Brende vil melde på et åpent møte på Litteraturhuset i Oslo i dag. 

Børge Brende har varslet at Norge vil aksle en ledertrøye i det globale arbeidet for utdanning. Å erklære et lederskap er en god begynnelse, men må følges opp med handling. Det kan ikke bare handle om å få alle barn på skolen, men å sikre alle barn muligheter til å lære. Det lar seg ikke gjøre uten gode og motiverte lærere. Den norske regjeringen er opptatt av dette i vår egen skole. Det er ikke mindre viktig internasjonalt. 

Redd Barna vil oppfordre Gordon Brown og Børge Brende til å mobilisere til et globalt lærerløft. Det trengs 1,6 millioner flere lærere hvis man skal nå målet om grunnutdanning til alle innen 2015. Det vil vi ikke klare. Desto viktigere å begynne på jobben, slik at ikke enda flere generasjoner barn mister skolegang og læringsmuligheter. Givere må investere mer i den viktigste faktoren for læring i skolen, nemlig lærere. Bare 2 % av utdanningsbistanden gikk til lærerutdanning mellom 2008-2011. 

Bistand er ingen varig løsning på de store utfordringene innen utdanning, men kan være et viktig bidrag til å bygge opp strukturer og systemer for framtida. Brende og Brown bør gjøre lærere til en hjørnestein for sitt arbeid med å sikre alle barn utdanning. Redd Barna lover å heie hvis de vil bidra til trygge og gode læringsmiljøer med kompetente lærere til en hovedsak. 250 millioner barn fortjener det.