Konflikten i Khyber Agency i Pakistan nær grensen til Afghanistan har tvunget mer enn 250 000 mennesker på flukt fra hjemmene sine siden januar. Selv om behovet for nødhjelp er stort, har krisen fått svært lite oppmerksomhet internasjonalt.

Konflikten i Khyber Agency i Pakistan nær grensen til Afghanistan har tvunget mer enn 250 000 mennesker på flukt fra hjemmene sine siden januar. Tusenvis av familier – inkludert mer enn 100 000 barn – mangler mat, vann og tak over hodet. Det gjør dem svært sårbare for sykdommer.

En pakistansk militæroperasjon mot mistenkelige militante grupper i det fjerntliggende området har ført til en masseflukt av familier som er desperate etter å komme seg unna de voldelige kampene. Nå oppholder familiene seg i relativ sikkerhet i leire for internflyktninger eller hos gjestfamilier i nabodistrikter.

Elendige boforhold

Den siste uken har rundt 60 000 mennesker kommet til en og samme leir i Jolazi. Andre har strømmet til byer og landsbyer i nærheten. Og flere hundretusen mennesker er forventet å følge etter de kommende ukene. Til tross for det store antallet mennesker på flukt, har krisen fått svært lite oppmerksomhet internasjonalt.

Foto: Redd Barna
Redd Barna skal bruke minst ni millioner dollar eller 51 millioner kroner for å hjelpe 200 000 av de mest sårbare barna og deres familier som er tvunget på flukt av de voldelige kampene i Khyber Agency i Pakistan.

– Tusenvis av barn kommer hit, og mange av dem er tydelig merket av konflikten. Etter å ha flyktet i sikkerhet er familiene tvunget til å velge mellom stusslige levekår i leirene eller bo tett-i-tett hjemme hos slektninger. Disse barna har et akutt behov for hjelp. Vi ser allerede at sykdommene sprer seg i leirene. Og forholdene utenfor leirene er rapportert å være enda verre. Verden må våkne og gjøre noe med denne raskt voksende krisen raskt, sier Redd Barnas landdirektør i Pakistan, David Wright.

Nødhjelpen i gang

Fordi militæroperasjonen fortsetter med full styrke, er det usannsynlig at familiene vil kunne vende hjem igjen med det første. Redd Barna og en del andre hjelpeorganisasjoner er på plass i området, men så lenge krisen får så liten oppmerksomhet blant givere og i media internasjonalt, er det veldig vanskelig å skaffe nok penger til å finansiere nødhjelpsoperasjonen.

Redd Barna skal bruke minst ni millioner dollar eller 51 millioner kroner for å hjelpe 200 000 av de mest sårbare barna og deres familier. Vi skal sikre at de får tilgang til helsetjenester samt dele ut pakker med hygieniske artikler for å beskytte familiene mot sykdomsutbrudd. Vi skal også opprette trygge områder der barna kan komme for å leke og bearbeide traumene fra volden og flukten. Redd Barna er allerede i gang med å dele ut telt, tepper, mat og vann til familier på flukt fra kampene.