Foto: Pep Bonet
Sykepleier Hadiza, holder en nyfødt som ble født med misdannelse av ryggraden. Den nyfødte overlevde fødselelen, og både mor og barn får tilpasset oppfølging.

- Det å miste et barn kort tid etter fødselen er traumatisk. Det er også tragisk, da de fleste barna kunne vært reddet med relativt enkle metoder, sier Redd Barnas landsjef i Nigeria, Susan Grant.

Kritisk for nyfødte

I følge rapporten Å redde nyfødte liv i Nigeria, som helsedepartementet har gitt ut i samarbeid med Redd Barna, har den forventa levealderen i Nigeria gått ned samtidig som dødeligheten blant nyfødte har økt med fire prosent bare de siste to årene. En av årsakene er at seks av ti mødre føder alene, uten kyndig hjelp. Dette fører til at både mor og barns liv ikke kan reddes, hvis noe går galt.

Ulik tilgang

Rapporten viser også at det er en stor geografiske variasjon og store forskjeller mellom rike og fattige.  I to av statene, Anambra og Imo, føder 90 prosent av kvinnene med kyndig hjelp til stede. I seks andre stater føder færre enn en av ti kvinner med hjelp. Variasjonen er alt for stor.

- De fleste lovene og retningslinjene er på plass for hvilke helsetjenester folk har rett til, og helsebudsjettet er fastsatt.  Nå må man prioritere universelle ordninger slik at også de fattigste nås og får tilgang på helsetjenestene, sier Grant.

- Dødeligheten blant nyfødte og den mer generelle helsesituasjonen for Nigerias nyfødte har blitt oversett lenge nok. Nå må vi sørge for å løfte denne problematikken frem i lyset, sier Grant.

Foto: Pep Bonet
Halifa (18 år) fødte sin lille sønn helt uten komplikasjoner. Hun følte seg trygg på sykehuset i Ketsina, nord i Nigeria.

Trenger storsatsning

Rapporten konkluderer med at Nigeria i løpet av kort tid må iverksette en storsatsning mot nyfødtdødelighet, da det er mange liv som kan reddes i denne gruppen. Det å lære mødre å gjenkjenne faresignaler før, under og etter fødselen, å sørge for at flere kvinner bruker helseklinikkene, eller at det er tilstrekkelig med helsearbeidere og tilgang på medisin, er noen av de enkle tiltakene som raskt kan iverksettes og redde liv.

- Nigeria er et av de første landene i Afrika som har en helhetlig helsestrategi som inkluderer mødre, nyfødte og barn inntil fem år. Det er utrolig bra at strategien er på plass, men gjennomføringen har gått sakte og ikke alle har fått lik tilgang til helsetjenester. Nå må Nigeria doble innsatsen for å redde barns liv, og sørge for at vi følger opp både egen strategi og retningslinjene til FN, avslutter Grant.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.

Les mer om Redd Barnas kampanje mot barnedødelighet her