Foto: Redd Barna/Mark Kaye
- Her er veggen som mennene sprengte. Før det var skolen fin, men nå er det mange ødelagte vinduer og vegger. Lærerne sier det er farlig her nå, forteller 7 år gamle "Sami" oss.

Rapporten

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
kritiserer gjennomføringen av tre FN resolusjoner vedtatt i 2014. De tre resolusjonene skulle sikre en slutt på konflikten og lette adgangen for humanitær hjelp.

Rapporten konkluderer med at hovedansvaret for at disse ikke er gjennomført, ligger hos de stridende parter. Men FNs Sikkerhetsråd har juridisk rett og myndighet til å forlange handling fra partene. Derfor retter organisasjonene krass kritikk mot FNs sikkerhetsråd og deres mislykkede forsøk på å redusere lidelsene til sivilbefolkningen i Syria i løpet av de siste fire årene med den stadig forverrede konflikten.

Hittil verste året

I følge rapporten står 2014 igjen som et år med rekordmange tapte liv, redusert humanitær tilgang og nye fordrivelser, kort sagt «det hittil verste året for den syriske sivilbefolkningen».

I den hardtslående rapporten presenterer organisasjonene et karakterkort som sammenligner kravene i sikkerhetsresolusjonene med realiteten på bakken. Strykkarakterene avslører hvordan resolusjonene har blitt ignorert eller undergravd av partene i konflikten, medlemmene av Sikkerhetsrådet og andre FN medlemsland og dermed ført til det verste året for sivilbefolkningen i løpet av den fire år lange konflikten:

  • Sivilbefolkningen er ikke beskyttet: 2014 står for 76 000 av de totalt 220 000 tapte livene som følge av konflikten.
  • Humanitær tilgang er ikke forbedret: 4, 8 millioner mennesker i nød, 2, 3 million mer enn i 2013, oppholder seg i områder som FN har klassifisert som «vanskelige å nå».
  • Humanitære behov har økt: 5, 6 millioner barn har behov for nødhjelp, dette er en økning på 31 prosent sammenlignet med 2013.
  • Humanitær støtte er redusert sammenlignet med behovene: i 2013 ble 71 prosent av den nødvendige finansieringen for å hjelpe sivilbefolkningen i Syria og i nabolandene oppfylt. I 2014 ble tallet redusert til 57 prosent.

Heroisk innsats

Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Redd Barnas generalsekretær har besøkt nabolandene til Syria flere ganger de siste fire årene. Hun berømmer hjelpearbeiderne.

Færre mennesker ble nådd via felles hjelpekonvoier fra Damaskus i 2014 sammenlignet med 2013 (1,1 millioner sammenlignet med 2, 9 millioner), og mindre enn halvparten av søknadene om tilgang ble akseptert av myndighetene i Syria. Noe hjelp har kommet inn over grensene fra nabolandene, men av Syrias 34 grenseoverganger er foreløpig kun fem åpne for humanitære hjelpekonvoier, ni er delvis åpne og resten er stengt.

- Hjelpearbeidere gjør en heroisk innsats og risikerer livet for å gi nødhjelp og yte tjenester innen helse og utdanning. Men millioner av mennesker lider fortsatt stor nød, både på grunn av konflikten men også på grunn av manglende giverstøtte og byråkratiske hindringer, sier Wang. Barn over hele Syria mister skolegang på grunn av ødelagte skoler.

Nå ber de humanitære organisasjonene alle FNs medlemsland og alle permanente medlemmer i Sikkerhetsrådet om å gå fra ord til handling og sørge for at resolusjonene blir implementert.