Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
2,2 millioner barn dør under og etter fødsel. Rapporten "Ending Newborn Deaths" beskriver årsaker og foreslår tiltak for å redusere nyfødtdødeligheten i verden. Rapporten oppfordrer verdenssamfunnet til å samles om nyfødtinitiativet Every Newborn Action Plan (ENAP)

- Det aller viktigste tiltaket for at flere nyfødte skal overleve, er å sikre at en jordmor eller annen kyndig helsearbeider er tilstede ved alle fødsler. Den kritiske mangelen på kvalifiserte helsearbeidere i verden gjør at den positive utviklingen i kampen mot barnedødelighet stopper opp, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Fødsel og første levedag farligst

Redd Barnas rapport

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
som lanseres i hele verden i dag, viser at 1 million nyfødte dør på sin første levedag. I tillegg dør 1,2 millioner under fødselen, et forhold som ikke registreres i statistikken over barnedødelighet og som derfor ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet før. 

- Det er viktig å få fram disse tallene fordi de representerer liv som kunne vært reddet dersom kvalifiserte helsearbeidere hadde vært tilgjengelig, sier Wang.  

Verst å bli født i Pakistan

I rapporten kommer det fram at Pakistan er det landet i verden hvor flest barn dør under fødsel og første levedag; over 200 000 dør årlig.

Foto: Redd Barna/ Mai Simonsen
Pakistan er øverst på listen over land der flest barn dør i løpet av fødsel og første levedag. De øvrige landene på listen med høy dødelighet, er fattige land eller land som nylig har opplevd konflikt.

En vesentlig grunn til dette er at under halvparten av mødrene føder med en kyndig helsearbeider til stede. Pakistan er et land med stor ulikhet i tilgang til helsetjenester. Den rike delen av befolkningen har fem ganger større sannsynlighet for å føde med en helsearbeider til stede enn den fattige delen.

- I dagene rett før jeg fødte under mitt forrige svangerskap, hadde jeg høy feber. Jeg var svak, men hadde ikke penger til et legebesøk. Jeg var redd for den lille. Under fødselen gikk det heldigvis bra med både babyen og meg, og åtte dager senere var jeg tilbake på jobb i åkeren, sier Pooran (25) fra Umer Kot, som er gravid med sitt fjerde barn. I dette distriktet er nyfødtdødeligheten høy. 93 nyfødte dør for hvert 1000 levendefødte barn.

Foto: Redd Barna/ Anna Kari
40 millioner kvinner føder uten kyndige hender tilstede. 2 millioner føder helt alene. For mange barn og mødre slutter det nye livet før det har begynt. Disse tre nyfødte kom trygt til verden på en helseklinkk i Liberia.

Unik sjanse for Norge

700 dager før FNs tusenårsmål skal være nådd, går nyfødtdødeligheten i feil retning. Nå lanseres et initiativ for å gjøre noe med dette. I mai legges «Every Newborn Action Plan» fram under Verdens Helseorganisasjons generalforsamling. Wang håper Norge vil være sterkt på banen i forhold til arbeidet med nyfødtsatsningen.

- Norge har vært en drivkraft i reduksjon i barnedødelighet gjennom vaksinesatsningen. Nå kan vi bidra til ytterligere fremgang ved å være en pådriver for nyfødthelse gjennom et historisk krafttak som vil utgjøre en forskjell for millioner av mennesker, avslutter Wang.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
og les mer om Redd Barnas helsekampanje her>>