Foto: REUTERS/Faisal Mahmood fra AlertNet
Flomrammede fra landsbyen Pabbi i Khyber-Pakhtunkhwa provinsen bærer eiendelene sine gjennom gjørma. Landsbyen ble ødelagt av flomvannet.

Om lag 1900 skoler er skadd eller ødelagt av flommen i Pakistan. Flere hundre av skolene som har overlevd uværet huser nå hjemløse familier. Redd Barna anslår at om lag 5 millioner barn er berørt av katastrofen. Nå risikerer disse barna at utdanningen deres blir satt på vent.

Redd Barna har sammen med UNICEF blitt tildelt ansvaret for å koordinere utdanningstilbudet i den flomrammede delen av Pakistan.

– Det er svært viktig å komme raskt i gang med gjenoppbyggingen av utdanningssystemet i Pakistan. I slike katastrofer er barn vitne til traumatiske hendelser. Skolen et sted hvor barn får være barn, og utdanningen gir barna fremtidshåp, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Til nå er ingen midler bevilget til å bygge opp utdanningssystemet, tiltross for at skadene er svært omfattende. Redd Barna har søkt norske myndigheter om støtte til arbeidet med å gi utdanning til de flomrammede barna, men foreløpig er ingen penger lagt på bordet.

Foto: REUTERS/Akhtar Soomro fra AlertNet
Disse flomofrene evakuerer fra landsbyene i Sukkur i Sindh provinsen i Pakistan.

Tragediene er mange

132 000 kvadratkilometer land er til nå ødelagt av flomvannet. Til sammenligning hadde jordskjelvkatastrofen i 2005 et omfang på 30 000 kvadratkilometer. Bare i Khyber-Pakhtunkhwa og Punjab provinsen er 12 millioner mennesker berørt, sammenlignet med 3,2 millioner som ble berørt av jordskjelvet.

– Omfanget av flomkatastrofen kan vanskelig beskrives med tall. De menneskelige tragediene er svært mange. Det er barna som rammes hardest i slike situasjoner. Skolene gir barna trygghet, samt beskyttelse til de barna som har kommet bort fra sine foreldre, sier Wang.

Regnet øser fortsatt ned i flere områder, og er en konstant påminnelse om at katastrofen stadig pågår. Flommen gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å nå ut til folk med nødhjelp, og Redd Barna er bekymret for matsikkerheten i regionen. Både avlinger og matlagre er lagt under vann.

Økt fokus på utdanning for de flomrammede barna

Hittil har akutt nødhjelp vært Redd Barnas hovedfokus. Telt, hygieniske artikler, vann, mat og medisiner er delt ut, og legeteam er sendt inn til vanskelig tilgjengelige områder. Nå vil Redd Barna skalere opp hjelpearbeidet til også å omfatte midlertidige skoler og gi de flomrammede barna tilgang på utdanning.

– Nødhjelpsarbeid er viktig når katastrofen inntreffer, men Redd Barna har tradisjon for også å tenke langsiktig. Å inkludere utdanning i nødhjelpsarbeidet har svært positive konsekvenser både på kort og lang sikt, sier Tove R. Wang.