Foto: Redd Barna / Dan Stewart
Falmata*, 18, passer på datteren Bintu*, 2, på Redd Barnas helsesenter i Maiduguri.


Det er Norge, Nigeria, Tyskland og FN som organiserer konferansen Oslo Humanitarian Conference on Nigeria and the Lake Chad Region 24. februar. Dagen før, torsdag 23. februar, er Redd Barna blant arrangørene av en sivilsamfunnsdiskusjon om en av de største krisene i vår tid. – På høy tid å reagere, mener Tove Wang.

Konflikten er blitt verre

Nigerias blodige borgerkrig har pågått i åtte år. I denne perioden har landets økonomi vokst, noe som har kommet millioner av mennesker til gode. Men veksten har vært ulikt fordelt, og de hovedsakelig fattige muslimske områdene i nordøst har ikke blitt tilgodesett. Her har myndighetenes investering i infrastruktur, skoler og helsetilbud vært mangelfull.

Borgerkrigen fikk stor medieomtale da den islamistiske opprørsgruppen Boko Haram kidnappet nesten 300 skolejenter i delstaten Borno, nordøst i landet, i april 2014.

Konflikten har blitt stadig verre de siste årene, og har spredd seg fra Nigeria over landegrensene til Niger, Tsjad og Kamerun.

Foto: Redd Barna / Dan Stewart
I delstaten Borno er matsituasjonen svært alvorlig for 500.000 barn. Her blir to-år gamle Abdalla* målt og veid på et ernæringssenter nær Maiduguri. Familien hans ble tvunget på flukt i 2014.

Barna rammes hardest

Samtidig med at krigen mellom væpnede grupper og myndighetene har eskalert, har tørrere klima ført til kritisk matmangel, særlig i kombinasjon med at folk er internt fordrevne på grunn av konflikten. 17 millioner mennesker er rammet, og mer enn 2,6 millioner mennesker – inkludert 1,5 millioner barn – er på intern flukt på leting etter mat og beskyttelse.

- Det er barna som rammes aller hardest. Millioner av barn har fått starten på sine liv ødelagt av fattigdom, konflikt og endret klima. Barn som er underernærte tidlig i livet får ødelagt evnen til utvikling, både fysisk og mentalt. Dermed lærer de heller ikke noe på skolen, om de skulle være så heldig å få tilgang til undervisning, sier Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Hun er sterkt bekymret for situasjonen i denne delen av Afrika, en krise som har fått mindre omtale enn konfliktene i Midtøsten, Jemen og Sør-Sudan de siste årene.

Foto: Redd Barna
- Vi som er sivilt samfunn skal gjøre hva vi kan for å hjelpe myndighetene, sier Tove Wang, som besøkte Nigeria i januar.

Helt nødvendige tiltak

- En krise er en krise for barn uansett hvor de bor, det går ikke an å sammenligne steder eller tall. Det er positivt at myndighetene selv innser behovet for nye tiltak og kommer til Oslo for å diskutere løsninger, sier Wang. Hun var i Nigeria i januar for å få innsikt i krisen.

Konferansen i Oslo er et møte mellom de berørte landene og giverland, og har først og fremst som formål å rette søkelyset på krisen og foreslå konkrete tiltak for å løse de akutte humanitære behovene. Når sivilsamfunnsorganisasjonene møtes torsdag vil de diskutere sju forskjellige områder der de mener det er helt nødvendig å sette inn tiltak, og gi sine råd videre til myndighetenes møte dagen etter.

  1. Beskytte sivile. Kvinner og barn er blitt utsatt for drap, massiv vold, seksuelle overgrep og rekruttering fra alle sider i konflikten. Sivilbefolkningen må beskyttes, overgrep må ta slutt og de må få tilgang til mat, krever organisasjonene.
  2. Oppskalere mat- og ernæringsresponsen. Matfordeling må koordineres og ledes bedre slik at den når ut til flere mennesker, ikke minst for å hindre at barn rammes av under- og feilernæring. 78% av internflyktningene i Nigeria bor integrert i andre lokalsamfunn, og ikke i leire, noe som gir økt belastning på de som allerede bor der.
  3. Økt tilgang til bedre skolegang. I hele regionen er 3,2 millioner barn i behov for skolegang. I tillegg til å tilby barn undervisning, er skolen et sted for å bearbeide vonde opplevelser og komme videre med livet. Skoler skal være trygge soner for barn og skal ikke angripes eller brukes av væpnede grupper.
  4. Sikre humanitær tilgang. Befolkningen har rett til nødhjelp og humanitær assistanse og både de som tilbyr og de som mottar dette må ha mulighet til å gjøre det uten fare for egen sikkerhet.
  5. Styrke den humanitære koordineringen. Det er et stort behov for å forbedre responsen på krisen fra myndighetenes, FNs og sivilsamfunnets side.
  6. Sikker retur for fordrevne. Mange mennesker ønsker å returnere til sine hjemtrakter men tør ikke på grunn av situasjonen. Mange som returneres opplever at de i stedet havner på et nytt sted. Sivile må ikke være en del av maktkampen om territorier.
  7. Bygge motstandskraft. Bakteppet for konflikten er klimaendringer, fattigdom, miljø-ødeleggelser, arbeidsledighet og mangel på godt styresett. Det er kun gjennom bærekraftige politiske løsninger, bedre sikkerhet, ivaretakelse av menneskerettighetene og investeringer for framtiden at motstandskraften kan styrkes og lokal kompetanse og kapasitet bygges. 
Foto: Redd Barna / Dan Stewart
Millioner av barn får ikke tilbud om skole i Nigeria, og situasjonen er blitt forverret av konflikten. Men i denne leiren i Maiduguri sørger Redd Barna og Unicef for undervisning til 1000 førskolebarn hver dag.

Overleve, lære og være trygg

Redd Barna har jobbet i Nigeria siden 2001 og Niger siden 2005.

- Vi som er sivilt samfunn skal gjøre hva vi kan for å hjelpe myndighetene i disse landene å få barna tilbake til skolen, å få mat, vann og medisiner ut til de sultne og sørge for at menneskerettighetene blir overholdt, sier Tove Wang.