Foto: AP/Kyodo
Et barn reddes ut av ruinene i Kesennuma lørdag. Mange barn er nå redde etter de dramatiske opplvelsene under naturkatastrofen. Derfor haster det å gi barna psykososial hjelp.

Flere av evakueringssentrene er uten tilgang til verken elektrisitet eller rennende vann.

– Vi er ekstremt bekymret for disse barna som har måttet forlate hjemmene sine på grunna av fredagens jordskjelv og tsunami. Mange av dem har mistet hjemmene sine, og blitt tvunget til å søke tilflukt på ukjente steder som nå tjener som evakueringssentre. Det gjør barna redde og engstelige, sier Søren Pedersen, nødhjelpsansvarlig i internasjonale Redd Barna.

Vi er i ferd med å opprette et feltkontor i den hardt rammede byen Sendai, som er nær jordskjelvets episenter. Herfra vil vi styre nødhjelpsoperasjonen. Ødeleggelsene i området er massive etter jordskjelvet, som målte 8,9 på Richters skala. Dette er det femte kraftigste jordskjelvet som noensinne er målt i verden. 

Foto: Redd Barna/Ian Woolverton
Kanato er ett av rundt 100 000 barn som har måttet flykte fra hjemmet sitt på grunn av naturkatastrofen. Nå bor ettåringen i et klasserom på Ilzuka barneskole i hjembyen Asahi.

Trenger psykososial hjelp

– Det er også en fare for at noen barn har kommet bort fra foreldrene sine i kaoset. Det er viktig at vi nå gir den nødvendige hjelpen til barna og deres foreldre som nå strever med å takle situasjonen i etterkant av naturkatastrofen. Nå jobber vi med å kartlegge barnefamilienes behov, sier Pedersen.

Våre nødhjelpseksperter er nå på vei fra Tokyo for å gi psykososial hjelp til barna som er rammet av katastrofen.

– Vi vil starte opp barnevennlige sentre i de hardest rammede områdene. Her kan barna leke trygt sammen med jevnaldrene mens foreldrene får tid til å begynne den møysommelige prosessen med å bygge opp familiens hverdagsliv igjen, sier Steve McDonald, som leder nødhjelpsoperasjonen vår i Japan.

Barna må tilbake til dagliglivet

Også i byen Asahi jobber Redd Barna med å kartlegge behovene. Myndighetene antar at nærmere 19 000 hus har blitt ødelagt i byen, men Asahi har så langt ikke fått den samme oppmerksomheten som Sendai. Redd Barna jobber nå for å sette opp barnevennlige lekeområder i området, slik at barn kan få slappet av og være i normale omgivelser, fri fra alt kaoset som omgir dem.

Foto: REUTERS/Aly Song fra AlertNet
I de hardest rammede områdene er bebyggelsen så å si jevnet med jorden.

– Redd Barnas erfaring etter flere tiår med nødhjelpsarbeid viser oss at barn må returnere til en normal rutine så snart som mulig for å redusere risikoen for langvarige psykologiske problemer. I de jordskjelv- og tsunamirammede områdene vil vi derfor etablere trygge områder hvor barn kan leke med andre jevnaldrende og bearbeide vanskelige opplevelser, sier Søren Pedersen.

Redd Barna planlegger å gi livreddende nødhjelp til 20 prosent av den rammede befolkningen i Miyagi, Fukushima og Iwata. Dette er de områdene av Japan med de største ødeleggelsene etter jordskjelvet og tsunamien.