Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
- Fortsett med å være de tapre, unge stemmene dere er, sa Gry Larsen fra UD til de unge fredsbyggerne.

Den siste dagen av en fem dager lang samling med barn og unge fra 13 ulike land, møtte deltakerne voksne med kompetanse på barns rettigheter. Blant dem var statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen. Hun var glad for å få snakke med de unge fredsbyggerne.

- Barn og unge må få flere muligheter til å bli hørt på internasjonalt nivå. Vi trenger unge, tapre stemmer til å hjelpe oss i arbeidet for fred i områder rammet av konflikt. Dere må hjelpe oss til å finne ut hva som er det viktigste vi kan gjøre. Jeg har fått snakket med de fra Colombia og Myanmar. Når jeg ser på alle her vet jeg at dere er like modige som de jeg allerede har møtt. Jeg ønsker dere lykke til i det veldig viktige arbeidet dere gjør. Fortsett med å være de sterke og modige stemmene som dere allerede er, sa Larsen til deltakerne på seminaret.

Fikk råd om FN

Nordisk medlem av FNs komité for barns rettigheter, Kirsten Sandberg, satt sammen med deltakerne fra Bosnia-Hercegovina og Nepal. Anita (16) fra Nepal spurte Sandberg om hvordan de kan overbevise FN om resolusjonen. 

- Det er viktig at dere forteller FNs sikkerhetsråd om barns erfaringer med krig og konflikt. De må bli gjort klar over følgene krig har for barn. Vær tydelige og gi dem konkrete eksempler. Dette er sterkere når det kommer fra dere, enn fra en voksen, sa Kirsten Sandberg til den unge fredsbyggeren.  

Disse gruppemøtene var siste post på programmet under det fem dager lange seminaret. Noen av deltakerne ble igjen for å feire 17. mai. Sifiso (14) fra Zimbabwe sier han har lært mye av å møte andre barn og unge fra ulike deler av verden.

- Jeg har blitt hørt

Foto: Redd Barna/Kari Magnussen
Anita (16) fra Nepal forklarer hvordan de har jobbet med fredsbygging i hjemlandet.

- Jeg har lært om fredsbygging, barns rettigheter og barns deltakelse. Vi har uttrykt oss på ulike måter, også gjennom sang og dans. Jeg føler også at jeg har blitt hørt, for da jeg foreslo noe sa en fra FN at de ville gjøre alt de kunne for å få det til.
Junick (15) vil ta med seg erfaringene tilbake til Zimbabwe.

- Barn har ingen gale svar, og barn skal settes først. Vi skal starte en fredsklubb senere i mai, ha kampanjer om fred og ha et møte med utdanningsdepartementet i Zimbabwe om barns rettigheter, forteller Junick stolt.

Senere i år skal en gruppe unge fredsbyggere reise til FN i New York. Der vil de fortelle hvorfor de mener det er viktig med en egen resolusjon for barn og fredsbygging.