Foto: Redd Barna
Den nye skolen som er finansiert av Norstats paneldeltakere har plass til alle elevene i området

O Takok har ventet lenge på en skikkelig skole som har plass til alle elevene i landsbyen, og innbyggerne har gjort sitt for å få skolen ferdig.

- Foreldrene har blant annet vært ansvarlige for gjerdet rundt skolen, forteller Keo Sarath, Redd Barnas utdanningsekspert. - Landsbyen har selv skaffet materialene til gjerdet og satt dette opp. Det er viktig for å holde dyrene ute.

Mange landsbyer i Kambodsja har bygget sin egen, lille midlertidige skole siden de ikke føler de har tid til å vente på støtte fra myndighetene eller organisasjoner som Redd Barna. Utfordringene med midlertidige skoler er mange. De er ofte uten vegger, eller har bare en eller to av disse. Når det regner blir jordgulvet en stor gjørmedam, og det er umulig å gjennomføre undervisning når det stormer ute, med lyn og torden. Et annet stort problem er mangelen på skolemateriell, og ikke minst kvalifiserte lærere. – De som kan litt lærer bort til de som ikke kan noe, sier en av landsbyens eldste, som gleder seg til den nye skolen åpner med lærere som har fått utdanning gjennom Redd Barna.

Få har utdannelse

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Dan Kvistbo i Norstat ble imponert over det han så da han besøkte Kambodsja

Det ble opprettet en Utviklingskomité i landsbyen, som har fulgt hele prosessen. Redd Barna møtte noen utfordringer i begynnelsen, siden halvparten av innbyggerne i landsbyen er analfabeter, og hadde problemer med å lese de tekniske tegningene og informasjonsmateriellet for skolebyggingen. Det ble derfor bestemt at det skulle brukes mer bildemateriell for å inkludere Utviklingskomiteen i arbeidet, noe som viste seg å være vellykket. Barna har også vært representert i Utviklingskomiteen og sagt sitt om både læremateriell i og utenfor klasserommene. Nå er landsbyen i gang med å plante rundt skolen, og har selv bidratt med planter og frø. Dette skal brukes i undervisningen.

Besøk fra Norstat

Representanter for Norstat, som finansierer skolen i O Takok, var på besøk i Kambodsja i juni 2012. Da var skolen bare påbegynt, og Norstat gleder seg nå veldig over at skolen er ferdigbygget, og over at alle de 420 elevene i landsbyen får gå på skolen. – Under vårt besøk så jeg tydelig at Redd Barna forholder seg til den lokale konteksten og er sterkt forankret i lokale sivile strukturer, sier Dan Kvistbo i Norstat. – De arbeider tett sammen med relevante myndigheter, og jeg er veldig imponert over organisasjonens innsats i Siem Reap. Personlig sitter jeg igjen med en enorm ydmykhet ovenfor det kambodsjanske folk og også en fornyet respekt for Redd Barnas arbeid, avslutter Kvistbo.