Foto: Redd Barna/Warrick Page
100 000 personer er fortsatt hjemløse, og mange bor i provisoriske leirer eller skoler, seks måneder etter at giverland lovte milliarder av kroner til gjenoppbygging av Gaza.

46 internasjonale organisasjoner deriblant Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp, krever en ny tilnærming til konflikten i Palestina. Rapporten handler om mangelen på gjenoppbygging etter fjorårets konflikt.

Seks måneder etter at giverlandene ga tilsagn om 3,5 milliarder dollar og lovet en ny tilnærming til gjenreisingen av Gaza er mange innbyggere dårligere stilt enn før og ikke ett eneste av de 19 000 hjemmene som ble ødelagt, er gjenoppbygd. 100 000 personer er fortsatt hjemløse, og mange bor i provisoriske leirer eller skoler.

Må stille krav

Rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
» advarer om at videre konflikt er uunngåelig – og dermed også syklusen av ødeleggelse og gjenoppbygging finansiert av giverlandene – med mindre verdens ledere tar en ny tilnærming som retter seg mot konfliktens underliggende årsaker. Giverlandene må insistere på en permanent våpenhvile, at alle parter stilles til ansvar for de pågående bruddene på folkeretten, og en slutt på den israelske blokaden som stenger 1,8 millioner palestinere inne i Gaza og holder dem atskilt fra Vestbredden. Rapporten fant at i stedet for å utfordre blokaden, aksepterer giverlandene at de må finne måter å omgå den på.

Så langt har bare 26,8 prosent av de pengene giverlandene ga tilsagn om for seks måneder siden blitt frigjort. Selv med finansiering har mange gjenoppbyggingsprosjekter ennå ikke begynt, på grunn av de begrensningene blokaden legger på nødvendige materialer. De fleste av de 81 helsesentrene og sykehusene som ble skadet, mangler fortsatt penger til gjenoppbygging, men de få som har penger, står uten de materialene som trengs til å gå i gang.

Barn lider fortsatt

Foto: Redd Barna/Ahmed Deeb
Selv med finansiering har mange gjenoppbyggingsprosjekter ennå ikke begynt, på grunn av de begrensningene blokaden legger på nødvendige materialer.

- Situasjonen for barn i Gaza har blitt enda verre det siste halvåret. Mange av dem lider fortsatt, fysisk og psykisk, etter angrepene i fjor sommer. Blokaden av Gaza må opphøre umiddelbart, og verdenssamfunnet må innfri løftene de har gitt, for at barna skal få det bedre, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Redd Barna utgir rapporten i Norge sammen med Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp.
- Verdenssamfunnet svikter Gaza. Gjenoppbyggingen krever penger, men hovedproblemet er Israels blokade. Så lenge blokaden av Gaza får fortsette så øker fattigdommen, lidelsen og desperasjonen blant Gazas innbyggere, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier:

- Gaza er igjen en tikkende tidsinnstilt bombe. Giverlandene må umiddelbart utbetale de pengene de har lovet, og det må legges et helt annet press på Israel så vel som på lokale palestinske myndigheter for å få slutt på blokaden og for å få reelle politiske forhandlinger.

Må avslutte blokaden

Etter den midlertidige våpenhvilen har volden mot sivile fortsatt, med mer enn 400 tilfeller av israelsk ildgivning inn i Gaza og fire raketter avfyrt fra Gaza inn i Israel. Rapporten oppfordrer alle parter til umiddelbart å gjenoppta forhandlingene med sikte på en varig våpenhvile. Den henstiller til Israel å avslutte sin blokade og politikken som skiller Vestbredden fra Gaza, og oppfordrer palestinske politiske aktører til å forsones og prioritere gjenoppbygging. Den henstiller også til Egypt å åpne sin grense for humanitær bistand.

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, sier; - Nå må vi sørge for at den siste og mest blodige Gaza-krigen forblir den siste. Folket i Gaza må kunne bevege seg fritt, få anledning til å drive handel, bli kvitt bistandsavhengighet og slippe å leve i konstant frykt for død og ødeleggelse. Kollektiv avstraffelse av en sivilbefolkning er et klart brudd på folkeretten, og blokaden av Gaza må oppheves umiddelbart.

Anbefalinger

Giverlandene har i den senere tid lykkes i å oppnå en liten økning i importen av byggematerialer, men ikke tilstrekkelig til å dekke behovet, og virkningen er svært begrenset så lenge blokaden opprettholdes. Rapporten gir klare anbefalinger til det internasjonale samfunnet for å bryte syklusen av konflikt og ødeleggelse, inkludert metoder for:

  • Få fortgang i gjenoppbyggingen, ved å innfri tilsagnene og kreve at nødvendige materialer kommer inn, i tråd med folkeretten.
  • Sørge for at alle parter blir holdt ansvarlig for brudd på folkeretten, ved å overveie slike tiltak som å stoppe salg av våpen som man vet blir brukt vilkårlig mot sivile og å kreve kompensasjon for ødelagte bistandsprosjekter.
  • Avslutte blokaden og få Gazas ødelagte økonomi på fote igjen. Blokaden har gjort Gaza avhengig av bistand.80 prosent av befolkningen er mottakere av internasjonale hjelpetiltak og 63 prosent av ungdommen er arbeidsløs. Eksporten fra Gaza ligger på mindre enn to prosent av det nivået den hadde før blokaden, og transport av mennesker og varer mellom Gaza og Vestbredden har praktisk talt opphørt.
  • Støtte utviklingen av en palestinsk samlingsregjering. Den palestinsk ledede gjenoppbyggingen har til tider vært svak og dårlig koordinert, og blir enda vanskeligere på grunn av de israelske restriksjonene på regjeringens og offentlige tjenestemenns reisevirksomhet. Atskillelsen av Gaza fra Vestbredden har befestet den allerede problematiske splittelsen mellom Fatah og Hamas, med enorme negative virkninger for bistand og tjenester i Gaza.