Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Mens finansieringen til utdanning i kriser faller, ber barna i krisesituasjon først og fremst om å få gå på skolen, viser ny rapport.

Undersøkelsen ble gjennomført for Redd Barna og Flyktninghjelpen i forbindelse med lanseringen av rapporten «

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
» som lanseres i Genève 14. mai. De to organisasjonene var blant mottakerne av prispenger fra EU etter tildelingen av Nobels fredspris i fjor. EU bestemte at penger skulle brukes til fire prosjekter, hvorav Redd Barna og Flyktninghjelpens arbeid med utdanning for barn i Etiopia og DR Kongo var ett av dem. I alt 14.000 barn er omfattet av prosjektet.

- Rapporten viser at utdanning må bli en prioritert del av den umiddelbare responsen i en nødhjelpssituasjon for å beskytte barn. Det er viktig at vi som er de store, internasjonale humanitære organisasjoner lytter til hva befolkningen i en krisesituasjon sier de vil ha. Ikke minst barnas egne stemmer må legges til grunn, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Færre midler til utdanning

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Barn i land som Syria opplever en dobbel urett - landet deres er i konflikt, og de får ikke framtidsmulighetene en utdanning gir. 13 år gamle Mejdi er del av Redd Barnas skoletilbud i Tripoli.

Rapporten kommer samtidig med at nye tall viser at finansiering av utdanning i kriser faller. Det internasjonale samfunnets mål om å sette av fire prosent av nødhjelpsmidler til utdanning ble ikke nådd i 2013. I stedet settes det nå av færre midler til utdanning enn 2011, kun 1,93 %, mot 2,4 for tre år siden. 

- Dette betyr helt konkret at hundretusener av barn ikke får skolegang. Tall fra Education Cannot Wait viser at hele fire millioner barn ville fått tilbud om utdanning dersom fire prosent-målet var nådd. I stedet opplever barn i land som Afghanistan, Mali og Syria en dobbel urett, fordi landet er i konflikt og de får ikke gå på skole, sier Wang. 

Uten skole ingen valg

Foto: Redd Barna/Meg Pruce
Kunstverk fra Redd Barnas trygge lekeområder i Irak, der syriske barn får enkel skolegang og et pusterom fra hverdagen.

«Med utdanning tror jeg at jeg får en framtid uten våpen og konflikt. Det er det jeg drømmer om, at jeg kan se inn i framtiden og se at jeg har muligheter og valg. Uten skole har du ingen valg i livet, du prøver bare å overleve».

Det sier en 13 år gammel gutt fra DR Kongo. En annen fra den store leiren Dollo Ado i Etiopia sa: «Uten skolegang har vi ingen framtid.»

Disse to barn og ca 250 andre deltok i en spørreundersøkelse for å kartlegge hva de selv la vekt på. I landsbyen Masisi i Nord-Kivu, DR Kongo, skulle lokalbefolkningen som en øvelse svare på hvordan de ville ha dekket sine humanitære behov. De kunne velge mellom helse, vann, mat, tak over hodet, psykososiale støtte og utdanning. 30 % av de spurte valgte utdanning først. En 17 år gammel jente som hadde valgt mat førstforklarte hvorfor:«Jeg valgte mat, fordi uten mat kan du ikke gå på skolen».

Foreldrene støttet barna

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
«Utdanning er det aller viktigste. Uten utdanning er vi ingenting. Når de har med seg utdanning hjelper de foreldrene i tillegg til barn»

En far fortalte: «Utdanning er det aller viktigste. Uten utdanning er vi ingenting. Når de har med seg utdanning hjelper de foreldrene i tillegg til barn». Han fikk støtte fra en landsbyleder som sa: «Hvis et barn studerer er han beskyttet og fredelig, og det er viktig at våre barn er fredelige i framtiden».

En landsbyleder fortalte hvordan lokalsamfunnet hadde gått sammen om å kjøpe land til en skole og deretter bygget skolen med lokale materialer og presenninger fra UNHCR. «Forholdene var ekstremt vanskelige, men dette viser hvor sterkt vi ønsker en skole», sa han.

Man kan ikke miste kunnskap

Mange steder opplever internflyktninger at deres eiendeler må legges igjen eller blir stjålet. Men barna visste at utdanning var noe ikke som kunne bli tatt fra dem, og som de hadde med seg uansett hvor de gikk.

En 14 år gammel gutt sa:«Uansett hva som skjer vil kunnskapen alltid være med meg, og med den kan jeg fortsette livet».

Utdanning som nødhjelp

Foto: Redd Barna
- Når vi får så tydelig melding fra barn og foreldre, de som er rammet, om at de ønsker å prioritere utdanning også i krisesituasjoner så må vi lytte. Noe annet ville være ganske arrogant, mener Redd Barnas generalsekretær.

Selv om Redd Barna, Flyktninghjelpen og andre organisasjoner arbeider for at skolegang skal være en del av all humanitær innsats er utdanning ofte ikke en del av den umiddelbare nødhjelpsresponsen. Også her understreker rapporten hvorfor dette er viktig. I følge foreldrene som ble spurt er det i de tre første månedene etter at en krise inntreffer at barna er særlig sårbare og utsatt for fysiske og psykiske farer. Den umiddelbart beskyttende, livsviktige funksjonen utdanning har ble understreket av samtlige i undersøkelsen. 

«Å la disse barna gå uten skolegang i lengre tid er det samme som å si at disse barna ikke er viktige. Klasserommet er et trygt sted for de barna som er spesielt sårbare i en krise», sa en far.

- Når vi får så tydelig melding fra barn og foreldre, de som er rammet, om at de ønsker å prioritere utdanning også i krisesituasjoner så må vi lytte. Noe annet ville være ganske arrogant. Det internasjonale samfunnet må sørge for at utdanning i kriser er tilstrekkelig finansiert, noe som ikke er tilfellet i dag, sier Tove R. Wang.