Foto: Redd Barna / Ahmad Baroudi
Syriske barn på en av skolene Redd Barna støtter nord i Syria.

Verdens ledere er nå samlet i London på en internasjonal giverkonferanse for å mobilisere politisk, humanitær og økonomisk støtte til Syria. Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang skal holde viktige innlegg her både onsdag og torsdag denne uken.

- Vi har alt å vinne på å handle nå, og vi har alt å tape ved å la være. Dette øyeblikket i historien må vi gripe, sier Wang. Hun er invitert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon samt statslederne i Norge, Tyskland, Storbritannia og Kuwait til å snakke om viktigheten av at skolegangen må fortsette for millioner av barn på flukt inne i Syria og i nabolandene.

 

Foto: Redd Barna
Sammenraste bygninger etter et luftangrep i Aleppo 7. desember 2015. Angrepet fant sted 50m fra en skole støttet av Redd Barna. To lærere og en 3 år gammel gutt ble drept i angrepet.

Hver eneste dag

Konflikten, som startet for fem år siden i mars, har krevd ufattelige lidelser. Barn er rammet hardt. Over 12.000 er drept og millioner er på flukt. I gjennomsnitt ser tallene slik ut for hver eneste dag av Syria-konflikten:

  • Hver eneste dag har 7 barn blitt drept i konflikten.
  • Hver eneste dag har 1292 barn lagt ut på flukt
  • Hver eneste dag er 2 skoler blitt angrepet.
  • Hver eneste dag har 1573 barn blitt tvunget til å slutte på skolen.

Hver eneste dag i snart fem år.

2,8 millioner syriske barn har til nå falt ut av skolen. 2,1 millioner av disse lever fortsatt inne i Syria, mens 700.000 bor i nabolandene.

Tåler ikke at dette skjer igjen

- Til tross for alle våre forsøk på å gi barn skolegang, må vi erkjenne at vi har mislykkes i å gi grunnutdanning til en hel generasjon barn. Vi tåler ikke at det skjer med en generasjon til. Ikke bare fordi det er deres rett, men fordi det er våre barn og vår framtid det gjelder. Det er ikke urealistisk å få barna tilbake til skolebenken, sier Wang.

Hun sier at det aller viktigste med konferansen er å få giverlandene til å gi pengeløfter og deretter faktisk betale det de har lovet. Men finansieringen er ikke alt.

Foto: Redd Barna / Ahmad Baroudi
Maha (10) er glad for å gå på en skole nord i Syria som er støttet av Redd Barna.

Tiltaksplan

- Det som hindrer syriske barn i å gå på skolen er systemer, praktiske hindringer og politikk, sier Wang. Eksempler på dette er at mange barn på flukt mangler registrering, at myndighetene ikke prioriterer utdanning eller at familiene ikke har råd. I mange tilfeller er det for farlig. Redd Barna mener følgende viktige tiltak må komme på plass for å få alle barna tilbake til skolebenken:

  • Finansiering: Giverland må forplikte seg til minst 12 milliarder kroner årlig for å sikre at alle barn og unge som er rammet av konflikten går på skole i løpet av 2016/2017.
  • Donorer og myndigheter i de aktuelle landene må jobbe sammen for å øke tilgang til kvalitetsutdanning for barn. Utdanningen, både den formelle og den uformelle, må sikre beskyttelse, være inkluderende og sikre virkelige læringsresultater. Det må også investeres i å tilby videreutdanning for unge.
  • Beskytte elever, lærere og skoler. Alle som har innflytelse over væpnede styrker og grupper i Syria på jobbe for at angrep på skoler, elever og lærere må stanse øyeblikkelig, det samme gjelder militær bruk av infrastruktur.
Foto: Redd Barna / Jenny Bloxham
Syriske flyktninger i Jordan er blant dem som Tove Wang vil ha tilbake på skolebenken.

Trygge skoler

- Ikke minst må alle aktører forplikte seg politisk til den internasjonale erklæringen om trygge skoler (Safe schools declaration). Barn må være trygge på skolen. Regjeringen og andre væpnede parter må be om umiddelbar stans i angrep på skoler, studenter og lærere, og de må slutte å ta skoler i bruk for militære formål, sier Wang.

Giverkonferansen arrangeres av Norge sammen med Storbritannia, Tyskland, Kuwait og FN.

- Krigen i Syria har ført til enorme humanitære lidelser. Det haster å få mobilisert mer midler til humanitær innsats i Syria og til nabolandene som tar imot flyktninger, sier utenriksminister Børge Brende. Målet med konferansen er å sikre betydelig økonomisk støtte for humanitær innsats i Syria og økt støtte til nabolandene neste år og fremover, spesielt innenfor utdanning og arbeidsmuligheter for flyktninger og lokalbefolkning i områdene de oppholder seg, så de kan få bedre muligheter til å klare seg og få tilbake et visst håp for fremtiden.

Vil du støtte vårt arbeid i Syria >