Foto: Redd Barna/Philip Crabtree
Fire damer med tro på betydningen av utdanning: Fra venstre statssekretær Ingrid Fiskaa i UD, Redd Barnas Tove R. Wang, evalueringsleder Ruth Naylor og avdelingsleder i Norad, Ragnhild Dybdahl.

Redd Barnas internasjonale kampanje "ABC redder barna" har bidratt til å gi over ti millioner barn i land berørt av krig og konflikt et bedre skoletilbud de siste fem årene. 1,7 millioner har aldri har gått på skole før.

– Da vi startet "ABC redder barna", var det for å lage et skikkelig innhugg i arbeidet for å tilby disse barna utdanning – ikke bare skrape i overflaten. Vi så et stort behov for å gi barn som er aller vanskeligst å nå et tilbud om skole. Halvparten av alle barn i verden som ikke går på skole lever i land rammet av krig og konflikt. Vi ville vise at det er mulig å gi disse barna skolegang, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Hun har ledet kampanjen siden starten i 2006. Wang viser til at vi fremdeles er langt unna å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle innen 2015 med dagens utvikling. 30 millioner barn vil fortsatt stå utenfor skolegården om ikke enda mer blir gjort. Derfor er evalueringsrapporten av Redd Barnas utdanningskampanje viktig av flere grunner:

Tiltak som virker

– Vi har ønsket å lære hvordan vi best kan oppnå våre ambisjoner. Utdanning handler mye om penger og politisk påvirkning, men i bunn og grunn hva man faktisk kan få til på bakken, i landsbyene og  byene. Med engasjerte lærere og et lokalsamfunn som forstår hvorfor skolegang er viktig, er det mulig å tilby barn en utdanning som virkelig lærer dem å lese og skrive. Det til tross for at år med krig og konflikt kan ha lagt et helt utdanningssystem i ruiner, sier Wang.

Det er en enorm utfordring å fylle rollen som utdanningsminister og rekruttere lærere fra en allerede lavt utdannet befolkning, når utdanningssystemet ligger nede, skriver Ruth Naylor

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
. Evalueringsteamet har gjort studier i Afghanistan, Nepal, Angola og det sørlige Sudan og sett på tiltak som faktisk virker.

Foto: Redd Barna/Dan Alder
Selv barn som er rammet av krig og konflikt i landet kan få et skoletilbud som gir dem god utdanning. Det har Redd Barna vist gjennom innovativ tenkning, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje.

Et av eksemplene hun brukte i presentasjonen er at lærerne ikke kommuniserer  med barna, verken med øyenkontakt eller muntlig. I noen tilfeller skriver de på tavlen det som barna skal skrive i bøkene sine, og setter seg deretter stille foran i klassen. På grunn av språkproblemer og manglende lesekunnskaper skriver barna av bokstavene i sine egne bøker, men uten å ha den minste aning hva krusedullene betyr.

– Først og fremst handler det om å få lærere til faktisk å reflektere over jobben de gjør. Andre tiltak som er viktig i lokalsamfunnet er å forankre behovet for utdanning, drive lokalt påvirkningsarbeid og løfte kunnskapene, sier hun. Naylor viste til et konkret tiltak i Nepal der det under borgerkrigen ble utviklet noe som het ”skoler som fredssoner”. På skolen og skoleveien ble det etter hvert godtatt av alle stridende parter at barna og skolebygningen ikke måtte utsettes for angrep eller vold. Også maoistenes barn måtte gå på skolen, og det forsto de. Naylor mener dette tiltaket med hell kan brukes i andre land.

– Utdanning er ikke tapt sak

Statssekretær Ingrid Fiskaa fra Utenriksdepartementet, og utdannet lærer, deltok også på presentasjonen. UD har til sammen gitt 115 millioner kroner til Redd Barnas arbeid for utdanning.

– Denne kampanjen har vist meg at utdanning slett ikke er noen tapt sak. Rollen som sivilt samfunn kan spille sammen med myndighetene er helt avgjørende for å gi de mest utsatte barna et tilbud, sier Fiskaa.

Redd Barna vil nå bruke resultatene i evalueringen til å styrke utdanningsarbeidet videre.

– Dette er en stor og omfattende evaluering fra fire land som vi ønsker og har sett frem til. Det som kommer ut av evalueringen vil påvirke hvordan Redd Barna skal jobbe videre med utdanning. Evalueringen viser at forankring i lokalsamfunnene og gjennom lokale partnere er den beste måten å sikre gode resultater. Dette har vi trodd på hele tiden.  Vår erfaring har vist at selv barn som er rammet av krig og konflikt i landet kan få et skoletilbud som gir dem god utdanning. Det har vi vist gjennom innovativ tenkning, tilstrekkelige ressurser og politisk vilje, sier Tove R. Wang.

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Vi er langt unna å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle innen 2015 med dagens utvikling. 30 millioner barn vil fortsatt stå utenfor skolegården om ikke enda mer blir gjort.