Foto: Redd Barna/Olivia Zinzan
Rektor Angela (i midten) samen med to av lærerne ved Dela Paz barneskole.

Nesten 4,2 millioner mennesker ble rammet av flommen på den filippinske øya Luzon. Fremdeles bor mer enn 170 000 mennesker på overfylte evakueringssentre med elendige sanitærforhold. Svært mange av de 521 evakueringssentrene er skoler. Det fører til at mange barn i skolealder ikke får noen undervisning.   

Angela er rektor for Dela Paz barneskole i den flomrammede kommunen San Pedro. De delene av skolen som ikke står under vann, tjener nå som evakueringssenter.

Barna trenger trygge aktiviteter

Redd Barna har trent Angela og lærerstaben hennes i hvordan de kan starte og drive et barnevennlig senter på skolen. Slik får de flomrammede barna som bor sammen med familiene sine på skolen et trygt sted der de kan leke, være sammen med jevnaldrende og bearbeide traumene fra naturkatastrofen under overoppsyn fra omsorgsfulle, spesialtrenede voksne.

Foto: Redd Barna/Olivia Zinzan
Redd Barna-ansatte overleverer en pakke med leker til rektor Angela og det barnevennlige senteret som skolen hennes er i ferd med å starte for de evakuerte barna som bor der.

Samtidig får foreldrene deres tiden de trenger til å starte det møysommelige arbeidet med å bygge opp igjen familiens hverdagsliv.

– Skolegården er nå blitt til et digert basseng. Skolen består av fire bygninger som alle står mer eller mindre under vann. Barna går ikke på skolen – du kan se dem leke i båter. Mange henger bare rundt uten å ha noe å gjøre. Og i evakueringssenteret er det så trangt at barna knapt har plass til å bevege seg eller leke, sier Angela.

Derfor ser hun et stort behov for et barnevennlig senter på skolen.

Bo i flomvann til mars

– Vi trenger virkelig et barnevennlig senter. Da vil barna få noe å glede seg til og noe å gjøre. Det vil også gjøre situasjonen lettere for familiene deres. Blant annet får de en mulighet til å diskutere problemer. Også vil de lære om hvor viktig det er med god hygiene, sier Angela.

Foto: Redd Barna/Olivia Zinzan
Barna som bor på Dela Paz barneskole er glade for å få et tilbud gjennom det barnevennlige senteret.

Familiene som bor på skolen hennes har mistet huset sitt i flommen. Alle møblene og resten av eiendelene deres er enten forsvunnet eller ødelagt i vannmassene. Eksperter tror at hjemmene deres vil stå under vann i hvert fall frem til mars.

– Vannstanden har bare sunket ørlite de siste tre ukene. Når den gjør det, kommer det en fæl stank, sier Angela.

Fremdeles må familier bruke båter eller hjemmelagde flåter av tilfeldig sammenraksede materialer for å ta seg rundt i nærområdet.

Barna blir syke

Angela er svært bekymret for barnas helse.

– Barna har hoste, forkjølelse, feber og diaré. De fleste toalettene her fungerer ikke og alle doene som er ute står fremdeles under vann. Ofte dumper de bare menneskelig avfall rett ut i vannet. Du kan tro det lukter godt! Det er ikke rennende vann her og vi har ikke hatt strøm siden 9. august. Og de evakuerte henter bare vann rett fra utsiden her, forklarer Angela.

Familiene på skolen har også fått utdelt Redd Barnas pakker med nyttige ting som sovematter, myggnetting, kokeutstyr, vannkanner og hygieniske artikler som såpe, tannbørste, tannpasta. Vi deler også ut babyutstyr som klær, bleier, pulver og hygieniske artikler til familier som trenger det.

Foto: Redd Barna/Olivia Zinzan
Båt er det eneste funksjonelle fremkomstmiddelet etter at San Pedro kommune ble oversvømt 7. august i år.