Hun dro rett fra julefeiringen i Norge til Haiti for å se på arbeidet som Redd Barna gjør ett år etter jordskjelvet. Fortsatt er det mye som må gjøres for å skape varige løsninger, slik at menneskene kan begynne på nytt med livene sine. Men mye har allerede blitt gjort. 

- Rett etter jordskjelvet bodde mer enn 1,3 millioner i teltleire, men nå har 350 000 flyttet ut til bedre boliger. Det tilsvarer jo over halve Oslos befolkning. Så det skjer veldig mye bra i Haiti, forteller Wang.

I løpet av det siste året har Redd Barna sikret nødhjelp til 870.000 haitiere, inkludert en halv million barn, og startet en kampanje for å nå 600.000 haitiere med kunnskaper om kolera og hvordan spredning kan forhindres. Internasjonale Redd Barna har en femårsstrategi for å bruke nødhjelpsmidlene til å bygge en tryggere og mer håpefull fremtid for barna.

Utfordrende hjelpearbeid

Foto: Redd Barna/Inge Lie
Tove R Wang sammen med to skolejenter i i Leogane

Vanligvis regner Redd Barna med å bruke et halvt års tid på akutt nødhjelp før man går over til mer langsiktig arbeid som får folk tilbake til det normale liv. I Haiti har organisasjonen imidlertid vært nødt til å bruke kapasiteten på akutte behov hele det siste året.

- Etter jordskjelvet ble det enda mer ekstremvær, så kom kolerautbruddet i oktober, orkanen Thomas i november, og i tillegg ble det vanskelig å jobbe i desember da det oppstod uro og vold etter valget. Dette har skapt stadig nye, akutte situasjoner som har gjort det vanskelig å konsentrere seg om mer langsiktig arbeid, sier Tove R. Wang.

Hun peker på at det også er faktorer som bare haitiske myndigheter selv kan gjøre noe med.

- De må avklare hvem som eier jordområdene, både for enkeltpersoner og for oss som bygger skoler. Vi kan ikke bygge en permanent skole på en tomt vi ikke vet hvem eier, for så å risikere at noen kommer og gjør krav på tomta og bygningen. Det er et nitid arbeid å finne ut av eiendomsforholdene fordi mye av dokumentasjonen forsvant under skjelvet. Også de som bor i leirene merker dette. 150 000 mennesker har blitt bedt om å flytte på seg fordi folk sier de eier tomta de bor på, forteller Wang.

Hun mener det er viktig å huske på at alle mistet noe under jordskjelvet. Både hjelpeorganisasjonene selv og haitiske myndigheter ble rammet.

- Det er veldig spesielt når selve hovedstaden blir slått ned av et jordskjelv, for det er der alt av institusjoner og kontorer ligger. I Leogane som vi besøkte var 80 prosent av alle bygninger kollapset. Tenk deg å skulle gå nedover Storgata i Oslo og se at nesten alle husene har falt sammen, og bare ett og annet står igjen! Og dette skjer i et land hvor de ikke har verken oljefond eller andre midler å hjelpe seg med.

Traumatisk for barna 

Foto: Redd Barna/Anne Brude
Moro og lek setter heldigvis fremdeles også sitt preg på barnas liv!

Barna i Haiti er de som er mest sårbare for de gjentatte katastrofene landet utsettes for. Halvparten av de én million menneskene som fortsatt bor i leire er barn. Wang besøkte noen av teltleirene, og forteller at forholdene for barn der er tosidig.

- Noen har faktisk bedre tilgang til helsetjenester og rent vann enn de hadde fra før, i hvert fall i de best organiserte leirene. Men det er ikke et sted for et barn å vokse opp. Teltene består bare av en tynn plastduk, og foreldrene må ut av leirene for å finne en inntekt. Barna blir dermed overlatt til seg selv i perioder, og vi vet at det skjer overgrep. Da er det viktig at nabolagene i teltleirene organiserer seg slik at de passer på barna og sier fra hvis det skjer dem noe. Redd Barna har laget 50 sikre leke- og læreområder, som er trygge arenaer hvor barna kan leke mens de blir passet på i løpet av dagen. Vi jobber også med å gjenforene barn og foreldre som kom bort fra hverandre under skjelvet, og så langt har 1200 blitt gjenforent, sier Wang.

Kolera fortsatt en stor trussel

I oktober i fjor brøt det ut kolera i Haiti – en sykdom som de ikke har hatt i landet på førti år. Totalt har 160 000 personer blitt smittet, og det registreres fortsatt 800-1000 nye tilfeller hver eneste dag.

- Redd Barna bruker nå store ressurser på å forebygge kolera. Vi sikrer gode sanitærforhold med rent vann og avfallssortering i leirene, og informerer folk om hvor viktig det er å vaske hendene. Når det gjelder behandling har Redd Barna bygget seks behandlingssentre med 30 senger. Disse er mer spredt for å gjøre reiseveien kortere. Du kan ikke gå i to dager til et sykehus for å få behandling når du faktisk er syk.

Redd Barna regner med at koleraepidemien kommer til å vare en stund, og kan øke fra seks til 16 behandlingssentre dersom det blir behov for det.

Skolene viktig for en normal hverdag

Foto: Redd Barna/Anne Brude
I barneklubben kan barna leke og lære sammen med jevnaldrende. Under overoppsyn fra voksne får de hjelp til å bearbeide traumene fra naturkatastrofen.

Haiti er ett av landene i verden med færrest barn i skolen. Bare halvparten har skoleplass fordi hele 80 prosent av skolene drives av private aktører som krever 150-300 dollar årlig per elev. Redd Barna har bidratt til å få 45 000 barn tilbake til skolene, ved å sette opp skoletelt, skaffe skolemateriell og gi opplæring til lærere.

- Det som slo meg var gleden barna viste over at de fikk gå på skolen. For barn i Haiti er det et stort privilegium. Jeg spurte en jente hvorfor hun mente det var viktig å gå på skole. Hun svarte at ”det er viktig for å kunne få meg jobb når jeg blir stor, men også nå når jeg går på markedet kan de ikke lure meg med vekslepengene fordi jeg kan regne”. Det er en veldig praktisk tankegang, sier den engasjerte generalsekretæren.

I Leogane besøkte hun en skole som er konstruert for å tåle jordskjelv og orkaner, og som er bygd uten tunge sementtak. Slike tak krevde mange menneskeliv da de kollapset under jorskjelvet i fjor.

- Per i dag er fortsatt utdanningsdepartementet delvis i telt, og det sier litt om situasjonen for myndighetene. Uansett vil det være viktig å satse på utdanning på lang sikt, fordi det er den beste måten å investere i et samfunn. Redd Barna planlegger å bidra med 54 skolebygninger, og i alt bistå 150 skoler med plass til 300 barn på hver skole.

 

- Ikke gi opp!

Selv om arbeidet i Haiti er utfordrende og tar lang tid oppfordrer Tove R. Wang folk til å fortsette å gi, og ha tro på at det nytter.

- Det finnes ingen raske løsninger i et samfunn som var i krise allerede før katastrofen skjedde for ett år siden. Den neste katastrofen som kan ramme Haiti er at det internasjonale samfunnet går trøtt. Men vi må ikke gi opp! Vi må evne å gi folk i Haiti akutt hjelp samtidig som vi forplikter oss til langsiktige og varige løsninger, sier Wang.

Les mer om hva Redd Barna har gjort i Haiti det siste året >