Foto: Redd Barna
Redd Barna, med Tove R. Wang i spissen, kjemper for barns rettigheter i Norge og internasjonalt. Her er hun på skolebesøk i Romania.

– Det som driver meg er resultater for barn. Jeg vet hva det betyr for de som berøres. Jeg har jobbet ute og hjemme og er veldig trygg på at Redd Barnas arbeidsmetoder fungerer. Vi bekjemper vold mot barn i Norge. Vi bidrar til at jenter får gå på skole i Afghanistan. Vi gjenforener barn med familiemedlemmer etter jordskjelvet i Haiti, sier hun.

Redd Barna jobber i 120 land med å innfri barns rettigheter. Vi krever av alle statlige myndigheter at de selv tar ansvaret for å sikre barns rettigheter. Nå vil Wang øke presset på norske myndigheter.

– Redd Barna skal legge sterkere press på norske myndigheter for å sette barns rettigheter aller først i Norge og internasjonalt. Internasjonalt må de spille en ledende rolle for barns rettigheter. De må bidra til et internasjonalt løft for utdanning for alle. De må sikre at det er hensynet til barn som settes først i arbeidet med de store internasjonale utfordringene som fattigdom, klimaendringene og konfliktløsning.

En enda tydeligere stemme for barn
Hun vil at Redd Barna skal få en enda tydeligere stemme overfor myndighetene. 
 
– Redd Barna skal ta tak i de groveste bruddene og nå fram til de som har det aller verst. Framdeles dør neste ni millioner barn hvert år av sykdommer som kan forebygges eller behandles. Millioner av barn blir utsatt for vold, er barnesoldater eller utsatt for menneskehandel. Vi skal tale disse barnas sak. For meg er det ufattelig at ikke barn har aller høyeste politiske prioritet. Klarer vi å skape et godt samfunn for barn, skaper vi et samfunn som er godt for alle, sier hun.

Barn er en investering for livet

Foto: Polaris/Robert King for Redd Barna
Mange av barna i Haiti lurer på når de kan begynne på skolen igjen. Her kan de normalisere hverdagen og bearbeide traumer. Her synger barna på et av Redd Barnas barnevennlige lekeplasser.

Men Tove R. Wang trekker også frem at barn ikke bare er ofre, men også en viktig ressurs i mange sammenhenger. Fredsbygging og forebyggende arbeid før naturkatastrofer illustrerer dette på en god måte. 

– Ofte er halvparten av befolkningen i land som er mest utsatt for naturkatastrofer barn. Vi har god erfaring med å inkludere barn i forebygging av slike katastrofer. Barn er gode informanter, de lærer raskt, tar ansvar og kloke grep. Er de godt forberedt kan de  for eksempel velge rett rømningsvei når landsbyen blir rammet av flom.  Investering i barn er en investering for livet. Da har du gjort jobben og tatt det fra grunnen av, sier Wang.

Når Redd Barna skal være med på å bygge opp Haiti etter jordskjelvet, vil utdanning og katastrofeforebyggende arbeid være en viktig del av arbeidet. Organisasjonen har fått i oppgave å lede koordineringen inne utdanning og beskyttelse av barna i Haiti.

– Barn i Haiti hadde det vanskelig allerede før den ufattelige katastrofen inntraff. Hvert fjerde barn var kronisk underernært og hvert tredje barn gikk ikke på skolen. Det er svært viktig å hjelpe barna med å normalisere hverdagen, bearbeide de vonde opplevelsene, sørge for gjenforening der barn har kommet bort fra familien og sørge for å bygge opp skolene igjen. Målet for arbeidet i Haiti er at barna skal få det bedre enn før jordskjelvet rammet og de blir  bedre rustet dersom katastrofen inntreffer igjen, sier Wang.   

Utdanning redder liv

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Utdanning redder liv. I Afghanistan jobber Redd Barna med lokale utdanningsmyndigheter og mullaer for å få jenter til å begynne på skolen.

Tove R. Wang har arbeidet i Redd Barna siden 1978. Hun har arbeidet i Jemen, på Sri Lanka og vært leder for Redd barnas arbeid i Zimbabwe, samt at hun har vært utenlandssjef i åtte år. Wang har vært assisterende generalsekretær siden 2001.
 
57-åringen har ledet Redd Barnas internasjonale arbeid "ABC redder barna", som har sikret utdanning til ti millioner barn som lever i land rammet av krig og konflikt. Et av inntrykkene som har brent seg fast på netthinnen er da hun arbeidet ute for første gang i Jemen. Her så hun på nært hold at utdanning kan redde liv.
 
– Jeg opplevde hver eneste dag at barn døde.  Årsaken som gikk igjen var at mødrene kom for sent til sykehuset med barna sine. Fellestrekket var at mødrene ikke kunne lese. De forstod ikke at de måtte koke vannet før de gav barnet morsmelkerstatning. Slik ble barna syke og dårlig transport gjorde at barna var for dehydrerte til å reddes når de kom til sykehuset sier Wang, som fortsatt bærer disse opplevelsene med seg.  
 
– Ett av våre viktigste arbeidsprinsipper er at vi samhandler tett med lokale krefter i de landene vi arbeider i. Dette gir lokalsamfunn, lokale frivillige organisasjoner og lokale myndigheter eierforhold. Slik bygger vi lokal kapasitet. Det er viktig å gjøre dem gode og sterke. Slik skaper vi varige resultater for barn, sier hun. 


– Varige endringer for barn

Tove R. Wang ønsker å være en generalsekretær som skaper varige og gode samfunnsendringer for mange barn. Jeg ønsker at vi skal nå fram til de barna som har det vanskeligst. Hun vil være tydelig på hvordan organisasjonen skal jobbe og hva den skal stå for. 
 
– Redd Barna har oppnådd mye for barn, lang erfaring, mange dedikerte og dyktige medarbeidere ute og hjemme er et godt utgangspunkt for å nå enda flere. Jeg tenkte at det var fint med en ny leder utenfra, men det var veldig hyggelig å bli tilbudt stillingen som generalsekretær. Støtte fra de ansatte kommer også godt med.  Jeg kjenner at jeg gleder meg til å ta fatt på de oppgavene som ligger foran oss.  Det er et stort ansvar men også et privilegie å være leder for Redd Barna, forteller Wang.

Hun mener Redd Barna skiller seg fra mange andre organisasjoner ved at vi har et veldig klart mandat og fokus.

– Vi er tydeligere på hva vi ønsker å oppnå, nemlig å innfri barns rettigheter. Barnekonvensjonen er et godt hjelpemiddel. Redd Barna Norge er et sentralt medlem av internasjonale Redd Barna, sammen står vi sterkere. Det gjør at vi blir tatt på alvor når vi taler barns sak, sier Tove R. Wang.