Foto: Redd Barna/Jonas Gratzer
Norske Marianne Hagen jobber i Nepal og er her på besøk i et av Redd Barnas trygge lekeområder i Kathmandu.

Midt oppe i tragedien i Nepal er det ett lyspunkt: det store jordskjelvet i april skjedde på en lørdag formiddag.

- Hadde det vært en vanlig skoledag, hadde enda flere barn blitt drept. Over 5000 skolebygg raste sammen som korthus, forteller Gry Ballestad, leder for Redd Barnas nødhjelp.

Godt rustet

Redd Barna er den største internasjonale hjelpeorganisasjonen i Nepal, med 465 ansatte før jordskjelvet. Organisasjonen var derfor godt rustet til å yte både livsviktig nødhjelp, og etter hvert også mer langsiktig hjelp, da det smalt i april.

- I en akutt krise, som etter jordskjelvet i Nepal, trenger barn helsehjelp, vann og husly. Men skoler, om enn bare midlertidige og enkle, spiller også en livsviktig rolle i en slik situasjon, sier Ballestad. Hun forklarer:

- På kort sikt redder skoler liv. Barn får livsviktig kunnskap om hvordan de skal overleve videre i den vanskelige situasjonen etter katastrofen. De blir beskyttet på skolen mot barnearbeid og menneskehandel, og de får normalisert hverdagen sin. Det er ofte de sammen barna som har mistet hjemmet sitt som også mister skolen.

- På lang sikt er det viktig også for hele nasjonen at barna kommer i gang med utdannelsen sin. Det er de som skal bygge landet opp igjen, sier Gry Ballestad. Hun forteller at i de hardest rammede områdene, blant annet Gorkha, Sindhupalchok og Nuwakot, er over 90 prosent av skolene lagt i grus.

- Derfor er det viktig at vi får dradd i gang igjen undervisning i midlertidige klasserom, og at vi får opp barnevennlige lekeområder for de mindre barna. Både beskyttelsen og den læringen som foregår her er viktig for barna.

Helikopter til uframkommelige distrikter

I den første, akutte nødhjelpsfasen har Redd Barna delt ut vann, mat, tepper og plastduker som familier kan bruke til å lage seg et tørt sted å sove. Organisasjonen har også hatt fokus på helsehjelp, og har flere internasjonale medisinske team i sving i Nepal.

- Mange barn i Nepal har i utgangspunktet svak og dårlig helse. De er feilernært og mange mangler vaksiner. Barna er svært sårbare, noe som vil bli forsterket når regntiden kommer for fullt i slutten av juni. Derfor jobber vi på spreng nå. Vi har ingen tid å miste.

Foto: Redd Barna/Jonas Gratzer
I Redd Barnas trygge lekeområder kan barne møtes for å leke, lære og bearbeide traumer etter å ha opplevd kriser og konflikt.

Redd Barna er opptatt av å komme ut til de mest fjerntliggende områdene før regntiden setter inn. Organisasjonen kjører inn lastebiler med nødhjelp, helsearbeidere og utstyr. Når veiene ikke er framkommelige lenger, går teamene i opptil flere dager for å komme til de hardt rammede, avsidesliggende landsbyene. Redd Barna har også fått brakt inn hjelp med helikopter til enkelte områder som det er umulig å komme fram til på andre måter.

Jordskjelvsikkert

Redd Barna planlegger nå prosjekter for de neste tre årene, blant annet gjenoppbygging av jordskjelvsikre skoler.

- I første omgang må befolkningen komme seg gjennom regntiden. Så står vinteren for døren. Dette skal vi hjelpe dem med ved å sette opp midlertidige skoler og boliger. Men så må landet bygges opp igjen på en ordentlig måte, solid og jordskjelvsikkert. Dette vil ta tid, og det blir vanskelig for et svært fattig land med lite ressurser, sier Gry Ballestad. Hun legger til:

- Nepal vil trenge vår hjelp i mange år framover. Heldigvis er Redd Barna godt rustet til å arbeide for barns beste i landet.