Barn ved lekeplassen på Lysaker transittmottak.

 

I høst skal Stortinget behandle regjeringens forslag om ny lov om integrering, men barneperspektivet er helt fraværende i denne. Det er ikke godt nok, mener Redd Barna, som har kartlagt erfaringer og synspunkter til barn og unge som har flyktet til Norge og blitt bosatt i kommuner.

Barnas erfaringer og råd er samlet i rapporten «Det viktigste er å bli norsk …? Barn og unges tanker om å være ny i Norge» som Redd Barna lanserer 27. august 2020.

         Det er vanskelig med språk, vanskelig å få kontakt med norske folk og vanskelig med kulden

Gutt (18) i rapporten «Det viktigste er å bli norsk …?»

Barna er ekspertene

– Barn er eksperter på sine egne liv, og barn vet best hvordan det er å være barn. Bare ved å involvere ekspertene selv vil man få en rapport som faktisk reflekterer deres situasjon, og man kan lære noe om hva som skal til for å bedre den, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Norgesprogrammet til Redd Barna.

Barn har egne rettigheter i kraft av å være barn. Skybak og Redd Barna mener derfor det er på høy tid med økt barnefokus i integreringsarbeidet.

– Myndighetene må ta ansvar for å sikre at barn og unge som kommer ny i Norge ivaretas og får sine rettigheter oppfylt uansett hvor i landet de bosettes. Det må sikres et lovverk som ivaretar dette og midler til integreringstiltak rettet mot barn og unge, sier Skybak.

Barna har uttrykt seg på ulike måter, blant annet gjennom tegning.

Dette er barna opptatt av

Redd Barna har samlet innspillene fra barn og unge på de temaene barna selv er mest opptatt av: skole og lærere, venner og fritid, jobb og økonomi, psykisk helse, fordommer og rasisme.

Rapporten viser at barna og ungdommene ønsker bedre oppfølging og inkludering i skole, flere tilgjengelige og gratis fritidstilbud, flere muligheter for jobb og arbeidserfaring og mer opplæring i skolen om andre kulturer og religioner.

Les hele rapporten her: «Det viktigste er å bli norsk ...? Barn og unges tanker om å være ny i Norge»

– Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø, og her kan læreren og skolen spille en utrolig viktig rolle for å integrere og inkludere elevene på en naturlig og trygg måte, uten at det blir stigmatiserende, sier Skybak.

Hør ungdommene selv fortelle om sine erfaringer med å være ny i Norge i denne videoen:

Rett til lek og fritid

Innspillene fra barna tyder også på at det er et stort behov for å styrke arbeidet mot fordommer og rasisme.

– Vi anbefaler at arbeidet med rasisme, diskriminering og inkludering styrkes i lærerutdanningen og i andre profesjoner som jobber direkte med barn og unge, sier Skybak.

I tillegg fører dårlig økonomi til store bekymringer hos barna og ungdommene.

– Flere av barna og ungdommene ga uttrykk for at dårlig økonomi stopper dem i å delta på fritidsaktiviteter sammen med andre. Vi mener regjeringen må øke satsene til nylig bosatte familier og enslige mindreårige slik at de får oppfylt sin rett til tilfredsstillende levekår, rett til lek og fritid, og utdanning, sier Skybak.

       Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg å svømme, men hadde ikke penger til å kunne delta på svømmetrening

Jente (19) i rapporten «Det viktigste er å bli norsk ...?»

 

 

Bli medlem i Redd Barna