Foto: Redd Barna / Caroline Trutmann Marconi
Andrea og datteren Eva (4) får hjelp av Redd Barna etter å ha flyktet fra Guatemala til USA.

– Jeg ser at Eva nå har begynt å slappe av og virker nå litt mer som den lille jenta hun var tidligere. Hun har begynt å leke igjen, sier Andrea som er mor til den fire år gamle jenta. 

Etter flere ukers farefull reise fra Guatemala til Texas, USA har hun og datteren endelig blitt tatt hånd om på Redd Barnas ansatte på mottaket i McAllen i Texas i USA.

Hit kommer mange familier og enslige mindreårige som har forlatt alt de eide og flyktet nordover. Etter å ha vært innlosjerte i overfylte oppbevaringsanstalter i dager eller ukevis, har de endelig kommet til mer barne- og familievennlige omgivelser. Her får de mat, klær og husly, samt mental hjelp til å takle de store påkjenningene de har blitt utsatte for.

Kaffepest rammer familier

President Obama har kalt den enorme strømmen av barn og unge som flykter over grensen til USA det den største humanitære krisen i USA. Innen året er omme er det forventet at rundt 100 000 enslige mindreårige har flyktet over grensen til USA.

Og de flykter ikke uten grunn. Levekårene for barn og voksne i Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador er stadig forverret. Barn og unge vokser opp i samfunn preget av mer vold og økt fattigdom. En situasjon som nå har blitt forverret av klimaendringene.

Foto: Redd Barna
Mor Maria og Mariano (far) sammen med sine seks barn i huset sitt i Jocotán, Guatemala. De er blant dem som har blitt rammet av kaffe"pesten".

Forrige uke erklærte myndighetene i Guatemala 30 dagers krisesituasjon i flere delstater, etter at kaffepesten – en sykdom som ødelegger kaffeplantasjene sprer om seg. I kombinasjon 39 dager uten regn har kaffepesten fått verst tenkelige utfall.

Nå opplever 1,7 millioner mennesker i Guatemala, Honduras, Nicaragua og El Salvador å miste levebrødet sitt.

Dette kan fort få alvorlige konsekvenser for familier, som ikke kan skaffe inntekter på annen måte. Da kaffeprisene falt som følge av overproduksjon i 2001 ble det rapportert en økning i antall barn som døde av matmangel.

I delstaten Chiquimula i Guatemala, der Redd Barna arbeider, risikerer nå over 500 000 barn å bli rammet av akutt feilernæring.

– Barna våre blir syke, fordi vi ikke har nok mat. Sønnen min på åtte år opplevde nyresvikt for noen måneder siden, blant annet fordi vi ikke kunne gi ham næringsrik mat, sier fembarnsmor Clementina Mendez (35) fra Guatemala.

For alle som allerede sliter med å fø familien er valgene i realiteten svært få: Se barna lide, eller ta sjansen på å flykte til USA.

Foto: Redd Barna / Caroline Trutmann Marconi
Bilde fra McAllen's mottaket fra migranter fra Sør- og Mellom-amerika.

Båten sank

Andrea valgte det siste. Hun tok nylig med seg datteren Eva (4), forlot hjemmet deres i Guatemala, og bega seg på den farefulle veien nordover.

Hun forteller hvordan de i åtte dager levde i frykt, og til slutt måtte krysse elven midt på natten.

– Det var skremmende å krysse elven i en åpen båt med mange fremmede midt på natten.

Plutselig begynte luften å gå ut av båten. Andrea kjempet for å holde seg flytende og i livet, og greide til slutt å komme seg til elvebredden og opp på land.

 – Jeg nektet å slippe taket i henne, forteller Andrea.

Støtte til dyrket mark

Redd Barna jobber for de som blir værende igjen i de kriserammede områdene, slik at ikke fullt så mange barn og voksne skal måtte forlate alt og flykte.

Redd Barna gir økonomisk støtte til dyrking av mat på små familiedrevne gårdsbruk. Vi driver også ernæringsprogrammer på skoler, etablerer trygge lekeområder for barn og driver forebyggende arbeid. Redd Barna driver sentre der foreldre kan få oppfølging av barnas fysiske og mentale utvikling og opplæring i ernæring.

Siden i sommer har Redd Barna også intensivert hjelpen til barn som har krysset grenset til USA. Beskyttelse av barn, helsehjelp og skolegang er noe av det Redd Barna sørger for, blant annet gjennom sine barnevennlige områder i Rio Grand Valley i Texas.

– Jeg ønsker ikke mye for henne. Bare at jeg kan gi henne et hjem og en utdanning, slik at hun kan bli et godt menneske. Ikke mere enn en hvilken som helst mamma, over hele verden, ønsker for sine barn, avslutter Andrea.

Foto: Redd Barna
Kaffepesten skyldes parasitten “Roya” som er en soppsykdom som smitter via luften. Bladene blir bruflekkete og faller av, sammen med kaffebønnene, og at mange av kaffebønnene aldri modner slik de skal. Kartet over viser hvordan dette har rammet barn og voksne på et område på størrelse med Europa.