Foto: Redd Barna/Óscar Naranjo
Ousmanes store drøm er å bli lærer. Men faren mangler penger til skoleuniform, bøker, skriveblokker, penner og sko så gutten kan gå den drøyt tre kilometer lange skoleveien. Derfor må han slutte skolen til neste år.

Ousmane tror han er ti år gammel, men er ikke helt sikker på alderen sin. Når vi møter den mauritanske gutten, er han akkurat ferdig med å hjelpe familien sin med å pløye åkeren, så gutten har tørket leire i fjeset og på klærne sine.

Vi er her for å snakke med ham om hvordan matkrisen i Sahel-området rammer ham og familien. Fordi barn er mest sårbare i enhver krise, er Redd Barna bekymret for hvilke følger matkrisen har for barna.

Tallene er overveldende: Mer enn 18 millioner mennesker over hele Mauritania – inkludert i Ousmanes hjemland Mauritania – lider under matkrisen som skyldes dårlige avlinger, økende matpriser og dårlig sikkerhet i nabolandene. Mer enn én million barn i regionen er i fare for å bli akutt underernærte på grunn av matmangelen. Bare i Mauritania alene er mer enn 700 000 mennesker rammet av matkrisen.

Ousmanes foreldre er eldre mennesker og har svært begrensede økonomiske ressurser. Og moren hans er syk – da vi møtte Ousmane, var hun innlagt på det lokale sykehuset.

Tøffe tider

Ousmane setter seg i skyggen under et tre for å fortelle historien sin. Han er et alvorlig, men årvåkent barn, og i begynnelsen er det vanskelig å få et smil utav ham.

Ousmane har en seks år gammel søster og to brødre, som er fire og to år gamle. Familien bor i landsbyen Sabar II i et rektangulært leirhus. Familiens levebrød har tradisjonelt vært jordbruk. På denne tiden av året skulle det vanligvis regne flere ganger i uken, men nå har de ikke sett snurten av regn på lenge.

Foto: Redd Barna/Óscar Naranjo
Først på spørsmål om favorittsporten hans, smiler Ousmane. – Jeg liker å spille fotball med vennene mine. Jeg liker også å se på fotball på TV, men holder ikke med noe bestemt lag, sier han.

For å få endene til å møtes, går Ousmanes far hver morgen til den nærmeste landsbyen på jakt etter arbeid. Noen dager er han heldig og kommer hjem med mat eller litt penger. Men oftest kommer han tomhendt tilbake.

Som følge av tørken er det mindre jobber tilgjengelig. For Ousmane får dette store konsekvenser. For det første får han færre måltider om dagen enn vanlig. For det andre fører krisen til at tiåringen må slutte skolen til neste år. Faren hans har ikke lenger råd til å betale utstyret Ousmane trenger for å gå på skolen – heller ikke skoene som gutten trenger for å gå den over tre kilometer lange skoleveien.

Må slutte skolen

– Det er tøft med tørken. Vi spiser ikke så mye. Hvis vi spiser lunsj, får vi ikke middag. Og om vi spiser middag, spiser vi ikke neste dag. Pappa har sagt at jeg ikke kan gå på skolen neste år fordi han ikke har råd til å kjøpe sko til meg. Jeg har ikke sko til å gå på skolen i, sier Ousmane.

I stedet for å fullføre barneskolen, skal Ousmane og den eldste søsteren hans gå på den islamske skolen, som er nærmere og krever mindre utstyr. For det trengs mer enn bare sko for at tiåringen skal kunne fortsette på den offentlige skolen. Barna trenger uniform, skrivebøker, blyanter, penner og lærebøker. Hvis både Ousmane og den eldste søsteren hans skulle gått der, hadde det kostet 5000 ouyigas eller 100 kroner i året. Og det har ikke faren råd til.

– På den offentlige barneskolen lærer vi arabisk og fransk. Jeg vil lære slike nyttige ting så jeg kan bli lærer og lære opp andre barn. Vennene mine går på skolen. Jeg vil også studere for å bli til noe når jeg blir stor, sier Ousmane.

Redd Barnas nødhjelpseksperter jobber på spreng for å minske konsekvensene matkrisen har på barns liv i Mauritania. Vi hjelper familier med å sikre levebrødet sitt – blant annet ved å sørge for at husdyrene får fôret de trenger for å overleve tørken og ved å dele ut jordbruksutstyr som gjør det lettere å dyrke jorda. Vi informerer også om underernæring og sikrer barns beskyttelse i krisesituasjonen. I tillegg gir vi nødhjelp til spesielt sårbare familier, som Ousmanes i de hardest rammede områdene av landet.