Foto: Redd Barna/George Kadiri
Elizabeth Nyahok er den eneste kvinnelig elæreren i lokalsamfunnet der hun bor i Sør-Sudans provins Jonglei. Kun 8,1 prosent av lærerne i den voldsherjede provinsen er kvinner.

– Jeg har vært lærer siden 1996, da jeg gikk i sjuende klasse i Etiopia. Vi hadde flyktet dit fra krisen i Sør-Sudan. Jeg begynte med å undervise i norske Redd Barnas førskole i flyktningleiren. Om morgenen underviste jeg de yngste barna, og om ettermiddagen gikk jeg på skolen selv for å fortsette min egen utdanning. Samtidig fikk jeg hjelp av Redd Barna til å forsørge familien min mens jeg studerte, forteller hun.

Selv gikk Elizabeth hele barneskolen i flyktningleiren i Etiopia. Hun drømte om å bli lærer for å kunne spre kunnskapene sine til andre barn som var rammet av krisen i Sør-Sudan. Målet var å gjøre dem til bedre borgere når det igjen ble trygt å vende tilbake over grensen. 

– Foreldrene mine var veldig støttende i denne perioden, særlig pappa. Han var også lærer i Etiopia, og oppfordret både meg og søstrene mine til å gå på skolen – til tross for at de fleste jenter på min alder ikke gikk på skolen. Noen ble gift mens de var veldig unge, mens andre bare ble hjemme og gjorde husarbeid, sier Elizabeth.

I Sør-Sudan er det stor mangel på skolebygninger. I stedet er det vanlig at undervisningen foregår i skyggen under trær.

Jenter uten skolegang

I 2004 dro familien tilbake til Sør-Sudan.

– Der var jeg arbeidsledig en stund, før jeg klarte å sikre meg jobb som vaskehjelp for hollandske Leger uten grenser. Året etter vervet jeg meg som frivillig lærer ved Walgak barneskole i Aboko kommune her i Jonglei-provinsen, sier Elizabeth.

Jonglei er svært preget av fattigdom. Lokalsamfunnene er lite utviklet og mange av barna går aldri på skolen. Hele provinsen har bare seks førskoler og kun 38,8 prosent av jentene begynner på skolen.

– I 2005 var jeg så heldig å bli vurdert av skoleinspektøren i Aboko. Han anbefalte Utdanningsdepartementet å ansette meg. Sånn ble jeg den eneste kvinnelige læreren på skolen. Og i 2007, da Redd Barna startet opp sin kursing av lærere, fikk jeg være med, sier Elizabeth.

Foto: Redd Barna
Kubra er en av få jenter i Sør-Sudan som går på skolen. Verst er statistikken i Jonglei-provinsen, hvor bare 38,8 prosent av jentene får en utdanning.

Få kvinnelige lærere

Jonglei har rekordlav andel kvinnelige lærere; kun 8,1 prosent av lærerne i provinsen er kvinner. Det er også i snitt 91 elever på hver lærer. Dette er desidert dårligst i Sør-Sudan.

– Det er ikke lett å være lærer i Sør-Sudan. Skolene mangler skikkelig undervisningsmateriell, vi er få lærere som må håndtere veldig mange barn hver, det er altfor få klasserom og det er alltid en fare for trøbbel fra andre stammer. Og det er veldig få jenter som går på skolen her. De fleste gifter seg veldig tidlig på grunn av press fra foreldrene.

En annen utfordring er været i området der Elizabeth Nyahok bor. Nesten halve året er det så tørt at folk må flytte rundt på jakt etter vann og beite til husdyra. Lokalbefolkningen har kveghold som eneste levebrød, så å holde husdyrene i live blir prioritet foran å sikre barna utdanning.

Redd Barna støtter 15 skoler i Jonglei. Til sammen 50 lærere har fått omfattende lærerkurs av samme typen som Elizabeth Nyahok nå deltar på.