Foto: A Spellbound Creation
Redd Barna oppfordrer G20-landene om å si ja til den såkalte Robin Hood-skatten og "ta fra de rike og gi til de fattige", som helten i Sherewood-skogen gjorde.

Dagen før G20-toppmøtet i Sør-Korea legger Redd Barna frem rapporten "The Global Economic Crisis”, som viser hvordan høye matvarepriser kombinert med finanskrisen har gått hardt utover verdens fattige familier og barn. 100 millioner mennesker har opplevd at utviklingen har gått feil vei, og blitt kastet ut i sult som følge av den globale krisen. Mat og helsetjenester som denne gruppen tidligere hadde tilgang til er nå uoppnåelig.

– Vi ber deltagerne på G20-toppmøtet om å øke innsatsen for å bekjempe barne- og mødredødeligheten og at de innfrir sine løfter om bistand, sosial beskyttelse og ernæring i verdens fattigste land. G20-landene må i tillegg sikre milliarder til utvikling gjennom å gå inn for skatt på finanstransaksjoner, sier generalsekretær i Redd Barna Tove R. Wang.

Redd Barna ber G20 om å sende et klart politisk signal om at de går inn for en internasjonal skatt på finanstransaksjoner, den såkalte Robin Hood-skatten. Skatten kan skaffe til veie milliarder til å bekjempe global fattigdom, betale for klimakrisen og hindre velferdskutt.

Foto: Redd Barna
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang mener det er helt uakseptabelt at millioner av barn sulter på grunn av svekkede inntekter og høye matpriser.

55 000 flere barn vil dø hvert år

Tall fra Verdensbanken viser at på tross av jevn global økonomisk vekst vil sannsynligvis 55 000 flere barn dø hvert år som følge av finanskrisen. Hovedårsaken er matmangel og feilernæring hos mødre og barn. Hvert år dør over åtte millioner barn før de fyller fem år. Underernæring bidrar til mange av dødsfallene.

– Redd Barna mener det er helt uakseptabelt at millioner av barn sulter på grunn av svekkede inntekter og høye matpriser. Dette er brudd på barns menneskerett til liv og helse. G20 må innfri sine løfter om styrket innsats for global matsikkerhet, sier Wang.

Kutter budsjetter til de fattigste

I 2009 lovet G20 22 milliarder dollar til global matsikkerhet. Fremdeles mangler forslaget en handlingsplan, finansiering eller måter å ansvarliggjøre landene på. Redd Barna krever at G20-lederene må legge pengene på bordet og innfri minst sju milliarder dollar i 2010.

Foto: Redd Barna
55 000 flere barn dø hvert år som følge av finanskrisen om ikke verden handler raskt.

Redd Barnas rapport viser til at mange lavinntektsland i 2010 kutter sine budsjetter til helse, utdanning, landbruk eller sosial beskyttelse. Redd Barna er bekymret for at Det internasjonale pengefondet (IMF) vil stille makroøkonomiske krav som bidrar til at de fattigste landene må kutte ytterligere i offentlige utgifter som kommer de fattigste barna til gode.

Redd Barnas hovedkrav til G20-toppmøtet:

  1. G20 landene må innfri sine løfter om bistand, sosial beskyttelse og ernæring til utviklingsland.
  2. G20 landene må støtte en internasjonal skatt på finanstransaksjoner som kan skaffe milliarder til å bekjempe global fattigdom, betale for klimakrisen og hindre velferdskutt.
  3. G20 må bruke sin innflytelse i IMF for å sikre at fondet ikke stiller krav til lavinntektsland som gir kutt i investeringer i sosial sektor, helse og utdanning.


Under G20-møtet pågår det en voksende global innsats for å redde barns liv. Fra de tre millionene mennesker som har støttet vår "Alle som en"-kampanje verden over, til de koreanske barna som har sendt tusenvis av beskjeder til G20-lederene nå rett før toppmøtet, fra et voksende kor av stemmer på vegner av de mest sårbare barna. Vi krever at G20 som verdens ledende globale økonomiske forum tar disse appellene på alvor og bretter opp armene til en konkret innsats.

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.