Foto: Redd Barna
– Tusenårsmålene har bidratt til at 600 millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom og 56 millioner flere barn får gå på skole siden 90-tallet. Men det er fremdeles store utfordringer som må løses dersom vi skal komme i mål på disse områdene, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

For første gang lanseres et nytt og helhetlig rammeverk som kan erstatte dagens tusenårsmål. 

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
 fastslår at avskaffelsen av ekstrem fattigdom er oppnåelig. Til nå har verden nådd ett av FNs tusenårsmål: Halvere andelen som lever i fattigdom. Omtrent 1 milliard mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom i dag.

– Tusenårsmålene har bidratt til at 600 millioner mennesker har kommet seg ut av fattigdom og 56 millioner flere barn får gå på skole siden 90-tallet. Men det er fremdeles store utfordringer som må løses dersom vi skal komme i mål på disse områdene, sier generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Redd Barnas rapport

"WAF.Presentation.Web.WAFTagEDoc" does not implement interface WAFTagProvider.
viser hvilke utfordringer som står i veien for nye tusenårsmål. For å nå de mest marginaliserte og sårbare menneskene må likhetstankegangen fremmes. Dessuten må den politiske prosessen i FN være samkjørt og demokratisk, og sikre alle lands eierskap for de nye målene.

Advarer mot lave ambisjoner

Foto: Redd Barna/Olivier Asselin
Redd Barna advarer mot et for lavt internasjonalt ambisjonsnivå og halvgode kompromisser når landene skal bli enige om nye mål.

Redd Barna advarer mot et for lavt internasjonalt ambisjonsnivå og halvgode kompromisser når landene skal bli enige om nye mål.

– Verdens ledere må løfte blikket mot 2030, og tenke lengre enn dagens økonomiske utfordringer. Her må Norge gå foran med et høyt ambisjonsnivå og høye krav når verdenssamfunnet skal lage nye tusenårsmål. Vi tror at rapporten er et godt utgangspunkt for videre diskusjon. Vi har nå en historisk mulighet til å avskaffe ekstrem fattigdom. Ved å forplikte oss til ambisiøse mål, kan vi bli den generasjonen som avskaffer ekstrem fattigdom for alltid, sier Wang

Redd Barna foreslår at følgende tusenårsmål skal nås innen 2030:

  • Mål 1: Avskaffe ekstrem fattigdom.
  • Mål 2: Avskaffe sult og sikre alle tilgang til nok mat, rent vann og gode sanitærforhold.
  • Mål 3: Ingen barn og mødre dør av tilstander og sykdommer som kan forebygges eller behandles, og at alle har tilgang til helsetjenester.
  • Mål 4: Alle barn har tilgang til god utdanning.
  • Mål 5: Alle barn er beskyttet fra vold og konflikt.
  • Mål 6: Åpent, ansvarlig og gjennomsiktig styresett for alle.
  • Mål 7: Etablere effektive globale partnerskap for utvikling.
  • Mål 8: Bygge samfunn som er motstandsdyktige mot katastrofer.
  • Mål 9: Bærekraftig miljø for alle.
  • Mål 10: Bærekraftig energi for alle.

Fakta

Ekstrem fattigdom: Det en person trenger for å dekke helt grunnleggende behov. Verdensbanken har satt grensen for ekstrem fattigdom til 1,25 US dollar å leve for om dagen. Omtrent 1 milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom.

FNs tusenårsmål: Tusenårsmålene er et sett av åtte internasjonale mål som alle medlemsland i FN vedtok i 2000. Målene inneholdt blant annet et løfte om å halvere ekstrem fattigdom og barnedødelighet og gi tilgang til gratis grunnutdanning for alle. Mens noen utviklingsland nærmer seg mål på alle områder, faller andre land ikke vil klare å møte noen av målene innen 2015.I FN er diskusjonen om de nye utviklingsmålene etter 2015 i full gang. Norge som andre stater må bestemme seg for hvilken vei de ønsker å gå etter 2015