Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Redd Barna mener regjeringen driver et spill når den stadig utsetter stortingsmeldingen om barn på flukt, samtidig med at asylbarn med sterke bånd til Norge får beskjed om å reise. Her er generalsekretær Tove Wang sammen med Jasmin Tunc, som er papirløs.

Redd Barna er kritiske til at ikke justisminister Grete Faremo hittil har uttalt seg.

- Faremo skyver statssekretær Pål Lønseth foran seg. Det er tydeligvis en arbeidsdeling i departementet hvor statssekretæren fronter upopulære asylsaker så de ikke skal hefte ved ministeren. Dette er en uholdbar praksis og en ansvarsfraskriving, mener Wang. Regjeringen varslet for snart to år siden en ny stortingsmelding om barn på flukt, og som er blitt utsatt gang på gang.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Redd Barna har bedt Faremo om å sikre at alle barn som er berørt av de omstridte returavtalene får en fornyet behandling. Redd Barna mener det er på høy tid at Faremo kommer på banen i saker som gjelder asylbarns rettigheter.

Uetterrettelig

-Det er uetterrettelig når man på den ene siden stadig utsetter en stortingsmelding om barn på flukt samtidig med at asylbarn med sterke bånd til Norge får beskjed om å reise. Som statsråd har hun ansvaret for asylpolitikken og likevel utformes ny politikk uten at hun har sagt et ord i offentligheten om hensikten med disse endringene, sier Wang.

Redd Barna har nå skrevet brev til justisministeren med kopi til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og bedt Faremo sikre at alle barn som er berørt av de omstridte returavtalene får en fornyet behandling. Hensikten med en fornyet behandling må være å sikre en løsning som er til det beste for det enkelte barnet. Målet må være at barn ikke skal tvangsreturneres. Redd Barna har også utfordret justisdepartementet på asylbarns rettigheter gjennom flere brev, kronikker og innlegg i media, uten å få respons.

Foto: Redd Barna/kristin Sommerseth
Tidligere justisminister Knut Storberget lovte at Norge skulle bli blant de beste i Europa på vegne av asylbarn, med egne mottak, egne returordninger, raskere behandlingstid og grense for hvor lenge asylbarn skal være her før de får opphold.

Barnets beste

For to år siden lovte daværende justisminister Knut Storberget at Norge skulle bli blant de beste i Europa på vegne av asylbarn, med egne mottak, egne returordninger, raskere behandlingstid og grense for hvor lenge asylbarn skal være her før de får opphold.

- Storberget selv sa at ”to-tre år i et barns liv er et hav av tid”. Nå mener regjeringen tydeligvis at det er greit å sende tilbake barn som har bodd her lenger enn det, og uten at deres saker behandles slik de har krav på, sier Wang.

Ni organisasjoner krevde gjennom en alternativ stortingsmelding i fjor at regjeringen må sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle prosesser som angår barn på flukt. Pr 31.12.2011 var det 608 barn som hadde bodd mer enn tre år i mottak.

- Dessverre har vi i ettertid sett at innstramninger i asylpolitikken gjennomføres i strid med barnets beste vurderinger, og der førstnevnte er tillagt tilsynelatende uforholdsmessig stor vekt. Dette strider ikke bare imot Stortingets intensjoner i forhold til ny utlendingslov men også mot FNs barnekonvensjon, sier Wang.