Foto: Philip Crabtree/Redd Barna
Statssekretær Hans Brattskar i UD og generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna under lanseringen av Stortingsmelding om Utdanning for utvikling.

Den nye meldingen markerer starten på en stor og strategisk satsning for regjeringen. - Norge vil bidra til en ny internasjonal offensiv for å sikre relevant utdanning for alle. I vår egen utenriks- og utviklingspolitikk skal utdanningsfeltet igjen bli en hovedprioritet, sa statssekretær Hans Brattskar under lanseringen. Tove Wang holdt innlegg på vegne av bistandsorganisasjonene som jobber med barns utdanning.

Marginaliserte grupper

- Denne meldingen har Redd Barna ventet lenge på!  Redd Barna er særlig glad for at marginaliserte grupper og utdanning i konflikt og kriser er tydelig prioritert. Dette er krevende grupper å nå, men de har akkurat like stor rett til utdanning som andre, sier Wang.- Det er veldig positivt at regjeringen er så konkret i arbeidet med utdanning i konflikt og krisesituasjoner. Her trengs det lederskap og utålmodighet på høyt politisk nivå. Til tross for gjentatte løfter om å gi utdanning en større andel av humanitær bistand, ser vi altfor lite av det i praksis. Humanitære aktører argumenterer for at andre behov er mer akutte og at utdanning ikke skal være en del av førsteresponsen, sier Wang. 

Dobling

Siden 2005 har utdanningsbistandens andel av Norges totale bistand gått ned, til 7,2 prosent av det totale bistandsbudsjettet i 2013, skriver regjeringen. Denne trenden vil den nå snu. Målet er at andelen av bistanden som går til utdanning skal tilbake til 2005-nivå (13,3 prosent), noe som innebærer omtrent en dobling av utdanningsbistanden i denne stortingsperioden. Arbeidet er i gang. I budsjettet for 2014 økte regjeringen støtten til utdanning med 14 prosent, til 1,84 milliarder kroner. 

Foto: Inge Lie/Redd Barna
- Det er veldig positivt at regjeringen er så konkret i arbeidet med utdanning i konflikt og krisesituasjoner. Sier Tove R. Wang, her fra Libanon i mars i fjor.

Innvendinger

Men Tove Wang har også noen innvendinger:- Jeg synes enkelte forslag behandles for lettvint. Det gjelder private leverandører av skoleplasser, det gjelder måling av læringsresultater og det gjelder resultatbasert finansiering. Redd Barna har ikke nødvendigvis alle svar selv, men vi mener at disse spørsmålene fortjener kritisk gjennomtenkning i lys av det regjeringen selv prioriterer: De svakeste og mest marginaliserte. Er det sikkert at disse virkemidlene faktisk når dem?Redd Barna ser fram til å drøfte dette og andre deler av meldingen når Stortinget skal behandle denne.- Jeg håper så mange som mulig vil bidra til at det norske lederskapet blir så god og gjennomarbeidet som mulig.