Nord-Norge

Foto: Redd Barna/Kine Olsen
Organisasjonsopplæring sto sentralt på programmet under det nordnorske regionmøtet i Tromsø i helgen. Her spiller deltakerne spill for å lære mer om saksgangen i Redd Barna.

Regionmøtet i Nord-Norge satte i år deltakerrekord med hele 37 påmeldte medlemmer. 13 medlemmer fra Redd Barnas lokallag i Bodø, Fauske og Hadsel ble riktignok sittende askefaste, i likhet med tre av innlederne. Men de litt over 20 medlemmene som fant veien til Tromsø, fikk likevel en helg full av utfordrende gruppeoppgaver, interessante diskusjoner og mye latter.

Programmet var preget av ulike typergruppearbeid: Alt fra puslespill av Redd Barnas organisasjonskart og erfaringsutveksling aktivitetsgruppene imellom til idémyldring om hvordan man bedre kan bruke Barnekonvensjonen i lokalarbeidet stilte krav til aktiv innsats fra deltakerne.

For første gang var det denne gangen flest representanter fra aktivitetsgruppene til stede. Siden regionmøtet for ett år siden er det etablert tre nye Redd Barna-aktivitetsgrupper i Nord-Norge.

– Dette har vært et litt annerledes regionmøte enn vi har vært vant til. Det har vært interessant å bli kjent med nye folk og aktivitetsgruppene i regionen, sier Turid Holmen, leder i Redd Barna Målselv.

I Nord-Norge blir det et dagsseminar i Bodø for de av medlemmene som ble forhindret fra å delta på regionmøtet.

Østlandet

Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
På regionmøtet i øst holdt Fatima Ekadi et innlegg om Redd Barnas arbeid i Nepal, der hun brukte sang og dans for å vise hva hun gjør når hun som medlem av informasjonskorpset er på skolebesøk i Oslo-området.

I Oslo møttes denne helgen medlemmer fra 11 lokallag over hele Østlandet. Noen var på regionmøte for første gang, andre har vært aktive i flere tiår.

– Vi har hatt gode diskusjoner og fått inspirasjon til å fortsette i våre lag og grupper, sier leder for representantskapet i Redd Barna Cecilie Lund.

Hun har sammen med mange andre medlemmer i region øst vært i Oslo for å få mer informasjon om Redd Barnas arbeid ute og hjemme og for å dele erfaringer med medlemmer fra andre grupper og lag.

– Siden det er mange nye medlemmer som deltar her, er det viktig at disse får informasjon om hvordan organisasjonen fungerer. Samtidig er det viktig at de som har vært med en stund får en oppdatering om samme tema, sier medlem i representantskapet for region øst Kaja Ebbing.

Hun hadde med seg et puslespill der deltakerne skulle sette opp et kart over Redd Barnas organer og hvilke oppgaver disse har i organisasjonen. 

Redd Barnas landdirektør i Zimbabwe Helena Novela Andersson snakket med medlemmene i to timer om hvordan organisasjonen jobber i utlandet. Siden hun også har jobbet i Uganda og Mosambik kunne Novela Andersson sammenligne arbeidsforholdene i de ulike landene. 

– Det er så bra å kunne besøke medlemmene i Norge. Jeg mener det er et pluss for oss som jobber i felt å ha grasrota med oss her når vi har kontakt med våre samarbeidspartnere, sier Helena Novela Andersson, som jobber på Redd Barnas kontor i Zimbabwe.

Midt-Norge

Foto: Redd Barna/Kari Skjølberg
Nødhjelp var hovedtemaet da region Midt-Norge hadde møte i Trondheim denne helgen.

– Jeg har vært på mange kjedelige forelesninger, men dette var spennende fra a til å, utbrøt nestleder i Redd Barna Trondheim Torkel Tysdal etter helgens regionmøte.

Han var spesielt imponert over innlegget fra Bente Sandal-Aasen, rådgiver for utdanning i krisesituasjoner

– Jeg får inspirasjon til å jobbe enda mer som frivillig i når jeg får slike "hands on"-opplysninger, sier Tysdal.

Lørdagens program var sterkt preget av temaet nødhjelp siden mange medlemmer har etterspurt hvordan Redd Barna jobber direkte i områder hvor humanitære katastrofer inntreffer. Bente Sandal-Aasen ga en grundig innføring hvordan FN delegerer oppgaver til organisasjoner, hvordan Redd Barna jobber med nødhjelp på et tidlig stadium og hva som skjer etter at medias søkelys er slukket. Hun ba også medlemmene følge med på andre katastrofer enn den som er mest populær i media, slik at ikke bare enkeltkatastrofer får oppmerksomhet.

– Jeg har lært masse og dette er veldig nyttig, sier Nina Thorvik, leder av Surnadal lokallag etter at deltakerne ble delt i grupper for å jobbe med hva lokallag/aktivitetsgrupper trenger av hjelp fra Redd Barna for å starte en innsamling eller andre aktiviteter etter en katastrofe.

Hun var en av flere som var helt nye på regionmøte denne våren og hadde mange innspill på hvordan Redd Barna sentralt kan bidra til at lokallagene får bedre informasjon og materiell til fremtidige innsamlingsaksjoner. Alle bidrag og forslag ble presentert og samlet inn for å forbedre nødhjelpsplanen som er i utarbeidelse fra nødhjelpsgruppa sentralt.

Vestlandet

Foto: Redd Barna/Kåre Flatmark
Lene Nordli fra Redd Barna Bergen og Anette Stevnebø fra nettvettkorpset og bosattgruppen konsentrerer seg under et skrivekurs i region vest.

I Bergen samlet 29 deltakere seg for faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre frivillige fra regionen. Åshild Austegard, Berit Kanutte Haugland og Admir Mesic fra Redd Barnas representantskap ledet deltakerne gjennom et spennende og variert program som dekket bredden av den frivillige aktiviteten og engasjementet som finnes i regionen.

Hva skal til for at barn som har vært på flukt skal få et bra liv i Norge? Patrick O’Loughlin fra flyktningteamet til Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i region vest fortalte om sine erfaringer fra arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere.

– Vi må ikke tenke at barn som har vært på flukt er annerledes enn andre barn. Barn trenger det samme: trygghet, omsorg og anerkjennelse. Og Redd Barnas frivillige gjør en kjempeinnsats her. Gjennom aktivitetene deres på mottak bidrar dere til å styrke barn og unges resiliens i en vanskelig livssituasjon, sier O’Loughlin.

Foto: Redd Barna/Kåre Flatmark
De frivillige slutter aldri å arbeide, selv ikke blant sine egne. Liv Spildo solgte lodd, der førstepremien var en egenprodusert dukke. Geir Kaland fra Bergen Redd Barna var den heldige vinneren.

Reidun Dybsland, også fra RVTS, holdt innlegg om konsultasjonsteam og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn.

– Barnevernet er helt avhengig av at noen oppdager barn som trenger hjelp. Ansatte i skoler og barnehager må tørre å se, tørre å høre, og derfor er konsultasjonsteamene viktig. Konsultasjonsteamet består av fagfolk som rådgir ansatte i skoler og barnehager eller andre som melder inn en bekymring. Det er lav terskel for å melde inn bekymring; det holder med magefølelsen og barnet kan være anonymt, sier Dybsland.

Dette var viktig faglig påfyll, siden flere av Redd Barnas frivillige i region vest har engasjert seg i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep gjennom kampanjen "Vennligst forstyrr!". I flere kommuner er ordførerdugnaden blitt signert, og informasjonsmateriell er blitt delt ut til en hel rekke skoler og barnehager.

Tilbakemeldingene etter regionmøtet har vært positive.

– Dette er det beste regionmøte jeg har vært på! Veldig interessant program, sier Liv Spildo i Redd Barna Granvin.     

Sørlandet

Foto: Redd Barna
Redd Barnas landdirektør i Kambodsja Markus Aksland besøkte region sør under helgens regionmøte. Her deler han ut skolemateriell på en skole i Kambodsja.

Vold mot barn var hovedtemaet også for regionmøtet i Kristiansand, som tradisjonen tro startet med et åpent temamøte lørdag. 

– Med god kjennskap til den meget gripende og aktuelle Redd Barna-kampanjen "Vennligst Forstyr!", kunne de aller fleste medlemmer delta aktiv i spørsmål om vold i nære relasjoner. Det var også samfunnsengasjerte mennesker tilstedet i salen, og de ble rystet over den store økningen i omsorgssvikt, antall barnevernssaker og mangelen på oppfølging av bekymringsmeldinger, forteller Redd Barnas regionkonsulent i sør George Fernee.

Hovedoverskriften for møtet var ambisiøs: "Vold og overgrep mot barn globalt og nasjonalt: Barns rett til beskyttelse". Men foredragsholderne var flinke til å belyse både årsakene til problemet og mulige løsninger.

Ragnhild Leita fra RVTS ga debatten et godt utgangspunkt ved å definere begreper som vold, overgrep og traumer. Medlemmene fikk også høre det siste fra forskning på hjernen og hvor skadelig (fra veldig ung alder) forskjellige former for vold kan være. Leita forklarte også hvor viktig det er å bearbeide disse opplevelsene så tidlig som mulig.

Så fortalte Redd Barnas landdirektør i Kambodsja Markus Aksland om forholdene i programlandet. Medlemmene og frivillige satt igjen med en forståelse av det komplekse fenomenet vold og hørte eksempler om hvordan man jobber både her i Norge og i Kambodsja for å sikre barns rett til beskyttelse.

Søndagen sto organisatoriske saker og Redd Barnas handlingsplan og beredskapsplan på programmet i sør. Flere medlemmer etter regionsmøte sa at de var fornøyde med tiden de fikk til å diskutere grundig.

– Så lenge Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon må vi jobber for at beslutninger og røster kommer nedenfra og ikke bare fra den ovenfra. Grasrota gir Redd Barna legitimitet, sier medlem Marianne Skreden.