Foto: Redd Barna/Rune Stormark
Leder av Redd Barnas Norgesprogram foran noen av de frivillige på seminar i helgen.

-Dere møter flyktningbarna hver eneste uke, og dere gir oss kunnskap om barnas hverdag. Denne kunnskapen gir Redd Barna legitimitet i arbeidet for disse barnas rettigheter i Norge, sa Raanes i sitt åpningsforedrag til en lydhør forsamling.

Hvert år i midten av februar samler Redd Barna sine frivillige på asyl- og flyktningfeltet til fagseminar i Oslo. Målet med seminaret er å dele kunnskap om norsk og internasjonal asyl- og flyktningpolitikk, og øke forståelsen for rettighetene til barn på flukt. Redd Barna arbeider politisk i Norge for å bedre forholdene for barn som kommer til landet, og har i tillegg et stort landsdekkende nettverk av frivillige grupper som gjennomfører ukentlige aktiviteter med barna. Disse to pilarene er ifølge Janne Raanes viktige for Redd Barnas rettighetsarbeid i Norge.

-Det frivillige arbeidet gir oss et bilde av barnas situasjon, og en kunnskap som andre samfunnsaktører ikke har. I asyl- og flyktningdebatten gir det oss legitimitet, sier Raanes.

Hun er også opptatt av at barn på flukt skal ha det bra mens de er i Norge, uansett om de får opphold eller ikke.

-Det frivillige arbeidet på asylmottak har en samfunnsmessig betydning. Det er viktig å ta vare på asylsøkerbarn som kommer til landet, sier Janne Raanes.

Variert program

Foto: Redd Barna/Rune Stormark
. -Jeg har aldri solgt så mange bøker på en dag før, sa Rune Berglund Steen etter sitt innlegg.

Årets seminarprogram favnet bredt. Tematikken strakte seg fra europeisk storpolitikk til møtet med det enkelte mennesket. Jurist og forsker Vigdis Vevstad foreleste om konsekvensene for europeisk asylpolitikk, og belyste Norges rolle i den europeiske integreringspolitikken. På den annen side underviste overlege Aina B. Vaage ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Stavanger om det å være frivillig i møte med sårbare barn. Spennvidden i tematikken så ut til å fenge seminardeltakerne, noe som ble bekreftet av flere av de frivillige.

-Vi fikk høre om systemer og reguleringer som ikke er så bra for barna, og vi fikk innblikk i hvordan norske myndigheter håndterer flyktninger, sa Susanne som er nestleder i aktivitetsgruppen på asylmottaket i Tromsø.

-Jeg ble så imponert over innlegget til Aina Vaage, sa Ingvild fra Kristiansand. –Jeg studerer til sosionom, og dette er jo rett inn i det jeg er opptatt av både i studiet og i arbeidet på mottaket i Kristiansand.

Thale Skybak, rådgiver på flyktningfeltet i Redd Barna, tror nettopp Aina Vaage traff med sitt innlegg fordi hun snakket om den hjelpeløse hjelperen. -Jeg tror mange kjente seg igjen i spørsmålene hun stilte, og i dilemmaene hun skisserte angående det å være en hjelper, sier Skybak.

Rune Berglund Steen sto for et av de mer radikale innleggene under seminaret. Forfatteren av «Svartebok over norsk asylpolitikk» jobber til daglig som kommunikasjonsansvarlig i antirasistisk senter, og er en aktiv samfunnsdebattant. Berglund Steen oppfordret tilhørerne til å være kritiske til norsk asylpolitikk, og spesielt til hvordan en streng politikk overfor asylbarn blir brukt som middel for å statuere eksempel for andre som kommer til Norge som flyktninger.

Trenger å være barn

Foto: Redd Barna/Rune Stormark
Bismarc fra Harstad aktivitetsgruppe og Susanne fra Tromsø aktivitetsgruppe.

Det årlige flyktningseminaret skal også være en arena hvor frivillige kan diskutere aktuelle problemstillinger seg imellom. På ulike verksteder samlet folk seg i mindre grupper for å lære mer om blant annet gruppeledelse, kommunikasjon og debatt. Susanne fra Tromsø, og hennes kollega Bismarc fra Harstad syntes det var nyttig og inspirerende at seminaret var såpass variert.

-På verkstedet lærte jeg mye nytt om det å være leder. Jeg har vært med i Redd Barna i to og et halvt år, og det er nyttig å se hvordan andre løser problemer, sier Susanne.

Hva er deres inntrykk av asylbarns situasjon i Norge?

-De går på skole og har venner, men de har også mye ansvar for foreldre og søsken. De må blant annet være tolker for de voksne, sier Bismarc.

-Vi gir dem muligheten til bare å være barn, føyer Susanne til. –Mange av dem har en traumatisk bakgrunn. De trenger å være barn.