– Norsk bistand må bidra til reell fattigdomsbekjempelse og ikke komme kun den urbane middelklassen i utviklingsland til gode, sier Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

 – Er det evnen eller viljen norske myndigheter mangler for å sikre rettighetene til de fattigste og mest marginaliserte befolkningsgruppene, spør Wang.

I samarbeid med UDs refleksprogram har Polyteknisk forening kjørt en rekke debatter om ”bistand i endring” i vår. Afrikas vekst, en ny bistandskonsensus, organisasjonenes rolle, Norges donorposisjon og Kina i Afrika har vært tema. Avslutningsseminaret med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil trekke på disse erfaringene.

– Mange utviklingsland opplever en gledelig økonomisk vekst. Likevel har forskjellene mellom fattige og rike økt i de fleste regioner de siste tiårene, både når det gjelder inntekter og tilgang til grunnleggende tjenester. Forskjellen i barnedødelighet mellom rike og fattige stiger i mange land. Dette bryter med menneskerettighetsprinsipper om universelle rettigheter og ikke-diskriminering, skriver Tove R. Wang i et innlegg på nye meninger.no i dag.

Samtidig har miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i flere omganger understreket at bistanden må støtte opp om middelklassen for å sikre næringslivsutvikling og demokratiske reformer i utviklingsland.

– Som en del av regjeringens miljø- og utviklingsarbeid planlegges nå en storstilt satsing på energi og økt samarbeid med næringslivet. Man må sikre at slike satsinger ikke kun kommer den urbane middelklassen i utviklingsland til gode, men bidrar til reell fattigdomsreduksjon, skriver Tove R. Wang.

Les hele innlegget her>